Expoziția temporară - 30 octombrie 2014 – 1 martie 2015

„Regele a murit!
Trăiască Regele!”

„Regele a murit!
Trăiască Regele!”

Expoziții temporare

Evenimente

  • 29 JAN 15
  • 0
  Anunț soluționare contestații – Ocuparea postului de cercet. științific gradul III

  Anunț soluționare contestații – Ocuparea postului de cercet. științific gradul III

  După prima etapă a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de cercetător științiific gradul III – specializarea istorie medievală, s-a depus contestația nr.528/28.01.2015. Comisia de soluționare a contestațiilor, întrunită în data de 29.01.2015, a respins contestația, considerând că obiecțiile formulate în aceasta sunt nefondate, conform procesului verbal al comisiei de soluționare a contestațiilor nr.543/29.01.2015.

  Read more →
 • PROIECT DE CERCETARE EXPLORATORIE IDEI

  Modele de co-evolutie între om si mediu în zona umeda a Baltii Ialomitei