Mass-media


Am luat act de Prelucrarea datelor personale

Responsabil pentru relația cu presa:

Adela Stan
Șef Secție Relații cu Publicul
Tel: 021/ 315 82 07, interior 1008
Tel/Fax: 021/ 313 19 25
E-mail: relatiipublice@mnir.ro