Rezultatele finale ale concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție CURATOR DEBUTANT – SECȚIA MUZEUL NAȚIONAL FILATELIC

De 18/12/2018Anunturi

Având în vedere prevederile art.30 al.(1) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Postul vacant pentru care candidează Secţia Punctaj la proba scrisă Punctajul  interviului Punctaj final Rezultatul final

 

 

1

TURIANU TIBERIU-VIOREL  

Curator debutant

Muzeul Național Filatelic  

54,00

 

90,00

 

72,00

 

ADMIS

 

2

IOJĂ ERICA-VALENTINA Curator debutant Muzeul Național Filatelic 76,00 60,00 68,00 RESPINS

Afișat astăzi: 18.12.2018, la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet a instituției www.mnir.ro (Secțiunea Anunțuri)

 

 

Radu Daniela – secretar al comisiei de concurs

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 09:00 – 17:00
(program de iarnă)

Casa de bilete se închide cu 45 minute înainte de terminarea programului de vizitare.

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România