REZULTATELE FINALE ALE PROBEI INTERVIU la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție de CURATOR DEBUTANT – SECȚIA MUZEUL NAȚIONAL FILATELIC

De 17/12/2018Anunturi

Având în vedere prevederile art. 34 al. (3) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de soluționare a contestațiilor comunică următoarele rezultate ale interviului:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Postul vacant pentru care candidează Secţia Punctajul interviului Rezultatul interviului

 

1 IOJĂ ERICA-VALENTINA CURATOR DEBUTANT Muzeul Național Filatelic 60,00 ADMIS
2 TURIANU TIBERIU-VIOREL CURATOR DEBUTANT Muzeul Național Filatelic 90,00 ADMIS

 

Afișat astăzi, 17.12.2018, la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet a instituției:  www.mnir.ro – (secțiunea –anunțuri).

Radu Daniela – secretar al comisiei de soluționare a contestațiilor.

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 09:00 – 17:00
(program de iarnă)

Casa de bilete se închide cu 45 minute înainte de terminarea programului de vizitare.

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România