Program : Luni – Marți : închis - Miercuri – Duminică: 10:00 – 18:00 - Casa de Bilete se închide la: 17:15

 
 

Program : Luni – Marți : închis - Miercuri – Duminică: 10:00 – 18:00 - Casa de Bilete se închide la: 17:15

 
 

Tarife acces MNIR

Reguli de acces în muzeu / Museum access rules

Dragi vizitatori,
În spațiul expozițional al muzeului este interzis accesul cuꓽ
• Bagaje voluminoase
• Animale de companie
• Umbrele
• Mâncare
• Băuturi alcoolice, băuturi răcoritoare, cafea
• Gumă de mestecat
• Echipamente și articole sportive (biciclete, trotinete etc.)
• Arme de foc
• Arme cu aer comprimat
• Arme albe
• Muniție
• Substanțe chimice și toxice

Fumatul este strict interzis (valabil inclusiv pentru țigară electronică sau cu tutun încălzit)!
ÎN SPAȚIUL EXPOZIȚIONAL FOTOGRAFIEREA ȘI FILMAREA SUNT PERMISE FĂRĂ A SE UTILIZA BLIȚUL!
Vă mulțumim pentru înțelegere!

Dear visitors,
Entry in the the museum’s exhibition space is not allowed for visitors with:
– Large size luggage
– Pets
– Umbrellas
– Food
– Alcoholic beverages, soft drinks, coffee
– Chewing gum
– Sports equipment and items (bicycles, scooters, etc.)
– Firearms
– Air guns
– Blank weapons
– Ammunition
– Chemical and toxic substances

Smoking is strictly forbidden (including e-cigarettes and heated tobacco)!
PHOTOGRAPHY AND FILMING ARE ALLOWED IN THE MUSEUM’S EXHIBITION SPACE WITHOUT USING THE FLASH!
Thank you for your understanding!

Tarife de acces pentru vizitarea expozițiilor permanente și a expozițiilor temporare / Ticket prices for visiting our permanent and temporary exhibitions:

 

 • Adulți – 20 lei/persoană;
 • Pensionari – 10 lei/persoană;
 • Elevi, studenți, persoane adulte cu handicap mediu sau ușor, posesori card „Euro 26” – 5 lei/persoană.
 • Persoanele cu dizabilități aflate în scaun cu rotile sunt rugate să anunțe vizita la muzeu, chiar dacă nu solicită ghidaj de specialitate, cu cel puțin 48 de ore înainte de a o efectua.
 • Pentru a beneficia de reducerea aplicată biletelor de vizitare, seniorii sunt rugați să prezinte un act de identitate (CI, pașaport, permis de conducere, etc.) în care să fie menționat CNP-ul, iar studenții o legitimație actuală care să ateste calitatea de cursant al unei universități.

 

 • Adults – 20 RON/person;
 • Seniors – 10 RON/person;
 • Students, adult persons with medium or light handicaps, “Euro 26” card holders – 5 RON/person;
 • In order to benefit from the discount on visitor tickets, seniors are kindly asked to show a valid photo ID and students a valid student ID that certifies the university student status.
 • People with disabilities using wheelchairs are kindly asked to announce the visit beforehand, even though they are not asking for a guided tour, with at least 48 hours before.
⇒ Acces gratuit pentru:
 • delegații oficiale, delegații cu caracter cultural;
 • angajați ai rețelei muzeale, ai Ministerului Culturii și ai serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii;
 • copii preșcolari cu vârsta de până la 7 ani;
 • copii cu vârsta de până la 18 ani cu nevoi speciale sau cu handicap, precum și persoanele însoțitoare ale acestora;
 • copii cu vârsta de până la 18 ani cărora li se aplică măsuri sociale de protecție;
 • adulți cu handicap grav sau accentuat, precum și persoanele însoțitoare ale acestora;
 • copii în vârstă de până la 18 ani, pe perioada vacanțelor;
  elevi și studenți cetățeni români din afara granițelor țării, care beneficiază de bursă din partea statului român;
 • posesori ai cardului „Euro 26”, cu vârsta de până la 30 de ani, în data de 26 a lunii; atunci când data de 26 este într-o zi când muzeul este închis pentru public, gratuitatea se acordă în ziua lucrătoare imediat următoare;
  pensionari din rețeaua muzeală, posesori de adeverințe/legitimații pentru acces gratuit;
 • posesori ai cardului ICOM

Taxe Servicii

⇒Taxe pentru ghidaj: 

 • în limba română: grup de până la 25 de persoane100 lei/ grup;
 • în limbile engleză și franceză: grup de până la 25 de persoane  – 150 lei/grup.
  1. Programările pentru ghidaj se fac cu cel puțin 48h înainte și vor fi confirmate prin e-mail sau telefon.
  2. Pentru programarea unui ghidaj, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail pe adresa relatiipublice@mnir.ro  sau pr.mnir@gmail.com care să conțină: data programării, ora, o scurtă caracterizare a grupului (elevi/ studenți/ adulți/ seniori/ cazuri sociale/ delegații), limba în care va fi susținut și datele dvs. de contact (adresa de e-mail și numărul de telefon). Programarea de ghidaj este valabilă în urma confirmării.  Vă mulțumim! 

⇒Taxe pentru fotografiere profesională: 

 • persoane fizice 50 lei/oră;
 • persoane juridice200 lei/oră.

⇒Taxe pentru filmare profesională:

 • persoane fizice100 lei/oră;
 • persoane juridice500 lei/oră.

⇒Taxă pentru fotografiere/scanare, cesiune imagini cu obiecte de patrimoniu: 

→În scop comercial (albume, calendare, felicitări, cărți poștale, imprimări pe diverse obiecte) :

 • 1 – 5 imagini reproduse și două exemplare pt. biblioteca MNIR, în cazul albumelor și calendarelor – 200 lei/bucata
 • 6 – 20 imagini reproduse și două exemplare pt. biblioteca MNIR, în cazul albumelor și calendarelor – 150 lei/bucata
 • peste 20 imagini reproduse și două exemplare pt. biblioteca MNIR, în cazul albumelor și calendarelor   – 100 lei/bucata
 •   imagini pentru copertă, banner, afiș și două exemplare pt. biblioteca MNIR (în cazul copertelor)  – 300 lei/bucata

→În scop necomercial (altele decât cele la care MNIR participă ca împrumutător sau partener) :

 • 1 – 5 imagini reproduse și două exemplare pt. biblioteca MNIR – 150 lei/bucata
 •   6 – 20 imagini reproduse și două exemplare pt. biblioteca MNIR – 100 lei/bucata
 •   peste 20 imagini reproduse și două exemplare pt. biblioteca MNIR – 50 lei/bucata
 •     imagini pt. copertă, banner, afiș și două exemplare pt biblioteca MNIR în cazul copertelor – 200 lei/bucata
 •   online (imagini digitale utilizate exclusiv online cu excepția celor aflate deja pe site-urile MNIR, pentru care este obligatoriu să se indice sursa) – 50 lei/ imagine

→În scop științific (articol în revistă de specialitate și publicații științifice, catalog, publicație educativă distribuită gratuit) și două exemplare pt. biblioteca MNIR (în cazul celor tipărite) gratuit

Taxă fotocopiere documente interne cu informații de interes public: 

1 leu/pagina

Taxă scanare documente cu informații de interes public

 – 5 lei/imaginea

⇒Regim de gratuitate pentru fiecare autor: 2 exemplare

⇒Regim de gratuitate pentru fiecare persoană care a participat la derularea proiectului: 1 exemplar

⇒Procent din tirajul tipărit rămâne la dispoziția managerului pentru schimb intercultural:  10%

⇒Taxe pentru activitate educațională (lecții interactive online în expoziții permanente si temporare)

 • – 10 lei/persoana

⇒Taxe pentru activitate educațională (lecții interactive online în expoziții permanente si temporare)

 • – 10 lei/persoana

Taxe pentru  filmare în muzeu pentru persoane fizice (evenimente private, în condițiile stabilite de muzeu):

 • persoane fizice 500 lei/oră;

Taxe pentru filmare  în muzeu sau cu clădirea muzeului, pentru spoturi publicitare, videoclipuri, ședinte video de modelling (în condițiile stabilite de muzeu; cu excepția emisiunilor TV culturale sau de promovare a activităților muzeului) : 

 • – 1000 lei/oră.

⇒Taxă de utilizare a spațiului muzeal pentru desfășurarea cursurilor școlare:

 • – 5 lei/zi/persoana

 ⇒ Taxă de utilizare a terasei muzeului pentru fotografiere – filmare, pentru persoane fizice (evenimente private, în condițiile stabilite de muzeu):

 • – 100lei/ora

⇒ Taxă de utilizare a sălii de conferințe (la care se adaugă costul unui bilet de acces în muzeu pentru fiecare participant):

 • – 500 lei/ora

⇒ Taxă de organizare expoziții în spațiile muzeale (la care muzeul nu este partener):

 • 15 zile/3000 lei

⇒Taxă găzduire lansare de carte (la care muzeul nu este partener):

 • – 200 lei/lansare

⇒ Taxă atelier educațional preșcolari, elevi, studenți complexitate mică:

 • 10 lei/persoana/ atelier

⇒ Taxă atelier educațional preșcolari, elevi, studenți complexitate medie: 

 • –  15 lei/persoana/ atelier

⇒ Taxă atelier educațional preșcolari, elevi, studenți complexitate mare: 

 • – 20 lei/persoana/ atelier

⇒Taxă de prezentare (proiecție) filme, filme documentare în muzeu (la care muzeul nu este partener):

 •  – 20 lei/persoana

⇒Taxă pentru consultarea colecțiilor muzeale – fotografiere neprofesionistă, studiu (cu excepția documentării pentru cercetări/lucrări științifice): 

 • 50 lei/obiect

⇒Taxă consultanță de specialitate , expertize în domeniul arheologic, istoric și numismatic:

de personal cu studii superioare:  – 75 lei/ora

• de personal cu studii medii: – 55 lei/ ora

⇒Taxă analize fizico – chimice și biologice:

microscopie optică în secțiune subțire: – 160 lei/analiza

experimente îmbătrânire artificială : – 1500 lei/7 zile

înglobare globală strat pictural în rășină și stratigrafie: – 120 lei/analiza

microscopie în VIS,UV și IR (microscop portabil): – 70 lei /analiza

fluorescență în raze X: – 120lei/analiza

difracție de raze X: – 180 lei/analiza

analize biologice: – 120 lei/analiza

⇒ Taxă pentru serviciul de copiere pe suport de hârtie a documentelor interne conținând informații de interes public, solicitate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare

1,5 lei/pagină

Plata taxei se poate efectua, fie în numerar, la Compartimentul Contabilitate al muzeului (acces prin Str. Poștei – intrarea B), fie online (cu dovada plății), în contul Muzeului Național de Istorie a României, C.I.F. 4192952, BANCA TREZORERIE OPERATIVĂ SECTOR 3, IBAN RO14TREZ70320G330800XXXX, Calea Victoriei nr.12, sector 3, București.

Program vizitare

Luni – Marți : închis
Miercuri – Duminică: 10.00 – 18.00
Casa de bilete se închide la: 17:15

Adresa

Calea Victoriei 12, Sector 3, București 030026, România

Vă invităm să vizitați cele trei mari expoziții permanente – Tezaurul Istoric, Copia Columnei lui Traian și Lapidarium – precum și o serie de expoziții temporare.