ETAPA 1 (OCT – DEC 2011) Prima etapă a proiectului constă în începerea documentării cu scopul completării datelor bibliografice existente în plan naţional pentru toate direcţiile de cercetare avute în vedere. La aceasta se adaugă structurarea informaţiilor topografice şi realizarea unei baze de date capabilă să integreze toate noile date ce urmează a fi obţinute pe teren. Toate informaţiile relevante vor fi introduce în circuitele ştiinţifice naţionale şi internaţionale în funcţie de relevanţa lor. ETAPA 2 (IAN – DEC 2012) Cea de a doua etapă a proiectului constă din elaborarea şi definirea direcţiilor strategice ale analizelor spaţiale în zona supusă studiului rezultat al sintezei arheologice, cartografice, geologice şi sedimentologice. Aceasta permite efectuarea de carotaje în zonele cu potenţial informaţional susceptibil a fi mai ridicat din exteriorul tell- ului. Rezultatele analizelor urmează a fi corelate cu cele din situl arheologic pe baza unei scheme cronologice care trebuie să permită conexiunea diferitelor secvenţe de locuire din sit cu evoluţia mediului înconjurător. Rezultatele semnificative vor fi introduse în circuitele ştiinţifice naţionale şi internaţionale. ETAPA 3 (IAN – DEC 2013) A treia etapă este definită de continuarea analizelor de teren atât în interiorul sitului şi mai ales în exteriorul său, cu scopul definirii cât mai complete posibil a caracteristicilor generale ale locuirii antropice în arealul dat şi corelarea acesteia cu evoluţia mediului. Astfel se poate încerca înţelegerea mecanismelor fine, la scara dată, a proceselor care au determinat sau influenţat relaţiile om-mediu. Analizele complexe de laborator vor avea în vedere integrarea cât mai completă posibil a tuturor datelor în palierele cronologice considerate semnificative atât din punctul de vedere al ocupaţiei umane, cât şi din acela al evoluţiei mediului.
ETAPA 4 (IAN – DEC 2014) A patra etapă va avea în vedere, de asemenea, continuarea analizelor propuse, care să permită sinteza datelor obţinute, ce se va concretiza atât prin introducerea lor în circuitele ştiinţifice, cât şi prin participarea membrilor colectivului de cercetare la diverse reuniuni internaţionale. Acestea vor fi realizate în dorinţa privilegierii unui dialog internaţional cât mai eficient care să evidenţieze valoarea şi semnificaţiile unui astfel de demers în context naţional, sud-est european şi nu numai. ETAPA 5 (IAN – DEC 2015) A cincea etapă va avea în vedere, de asemenea, completarea analizelor propuse, care să permită sinteza datelor obţinute, ce se va concretiza atât prin conturarea unor concluzii, cât și corelarea diferitelor seturi de date. Introducerea rezultatelor în circuitele ştiinţifice, prin publicare şi prin participarea membrilor colectivului de cercetare la diverse reuniuni internaţionale va fi realizată în scopul unui dialog internaţional cât mai eficient care va fi valorificat în etapa finală. ETAPA 6 (IAN – SEP 2016) Etapa finală se va concretiza prin finalizarea cercetărilor de teren în diverse situri arheologice, dar şi în apropierea acestora, cu scopul definitivării şi verificării ultimelor date necesare în vederea obţinerii sintezei generale privind subiectul propus. Diferitele categorii de date vor fi integrate în vederea evaluărilor specifice dar şi generale privind valoarea economică a spaţiului, variabilitatea diverselor categorii ale gândirii abstracte precum spaţiul şi timpul, valoarea culturală a acestora în diversele paliere cronologice relevante pentru evoluţia general istorică a Bălţii Ialomiţei. Organizarea unei conferinţe internaţionale şi publicarea actelor la o editură cu prestigiu internaţional va fi necesară în vederea introducerii rezultatelor obţinute în circuitul științific, dar şi pentru favorizarea unui dialog general, larg, între specialiştii acestei problematici