1. Documentare științifică la Muzeul Județean Ialomița (A.  Bălășescu). 2. Diseminarea rezultatelor  2.1. Reuniuni științifice:  Third Arheoinvest Congress, Interdisciplinary Research  in Archeology, Universitatea din Iași, 6-8 iunie 2013, cu  comunicările:  - V. Radu, D. Popovici, C. Cernea, I. Cernău, A.  Bălășescu, Culesul moluştelor în eneolitic. Studiu de caz al unei  acumulări de bivalve din situl eneolitic Borduşani-Popină  (România),http://arheoinvestcongress.uaic.ro/eng/wp-  content/uploads/Third-Arheoinvest-Congress-Programme-and-  Abstracts.pdf <6.2.1.a >  - C. Haită, Micromorfologia secvențelor antropice din  tell-ul calcolitic de la Bordușani – Popină,  http://arheoinvestcongress.uaic.ro/eng/wp-content/uploads/Third-  Arheoinvest-Congress-Programme-and-Abstracts.pdf <6.2.1.b> 
2.2. Publicații R. Gillis, S. Bréhard, A. Bălăşescu, J. Ughetto-Monfrin,  D. Popovici, J.-D. Vigne, M. Balasse, Sophisticated cattle dairy  husbandry at Borduşani-Popină (Romania, 5th mill BC): the  evidence from complementary analysis of mortality profiles  and stable Isotopes, World Archaeology, Special Issue  (Innovation in isotopes: Current applications of stable isotope  chemistry in bioarchaeology), in press.  M. Ollivier, A. Tresset, C. Hitte, C. Petit, S. Hughes, B.  Gillet, M. Duffraisse, M. Pionnier-Capitan, L. Lagoutte, R.-M.  Arbogast, A. Bălășescu, A. Boroneanț, M. Mashkour, J. D. Vigne,  C. Hänni, Evidence of coat color variation sheds new light on  ancient canids, PlosOne, in press.  S. Bréhard, V. Radu, A. Martin, P. Hanot, D. Popovici, A.  Bălăşescu, Food supply strategies in the Romanian Eneolithic:  sheep/goat husbandry and fishing activities from Hârşova tell  and Borduşani-Popină (5th millennium BC), European Journal  of Archaeology, trimis spre publicare.  3. Cercetare de teren în Balta Ialomiței  - Verificarea unor situri, identificarea unor noi zone de  locuire;  - Măsurători GPS, ridicări topografice, prelevări de  materiale arheologice și eșantioane sedimentologice și pentru  datare radiocarbon;  - carotaje stratigrafice punctuale.