1. Cercetări de teren în Balta Ialomiţei şi analiza datelor - Verificare situri, identificarea unor noi zone de locuire în zonele Feteşti-Călăraşi şi Feteşti-Giurgeni-Vadu Oii. - Realizare de carotaje mecanice pe o adâncime de 10 m. - Măsurători GPS, ridicări topografice de detaliu. Integrarea datelor în aplicaţia GIS. - Prelevare de materiale arheologice, probe sedimentologice, palinologice, carpologice şi pentru datare radiocarbon. - Sondaje stratigrafice punctuale. - Analiza micromorfologică a succesiunii sedimentologice din carotaje. - Analiza palinologică şi a fitolitelor din eşantioanelor prelevate din carotaje. - Analiza carpologică, malacologică şi a ostracodelor din eşantioanele prelevate din carotajele sedimentologice. 2. Cercetări arheologice în tell-ul Popina Borduşani şi analiza datelor - Cercetarea arheologică nivelurilor constructive, ocupaţionale şi de distrugere ale locuinţei incendiate SL 56. - Realizat unui sondaj stratigrafic în zona de nord-vest a tell-ului, în scopul înregistrării stratigrafiei de la baza aşezării în această zonă, prelevare de materiale arheologice şi probe radiocarbon. - Analiza micromorfologică a succesiunii din sondajul S I Est. - Analiza carpologică a materialului paleobotanic descoperit în situl arheologic. 3. Diseminarea rezultatelor 3.1. Reuniuni ştiinţifice Conferinţe Naţionale: Tell-ul de la Borduşani Popină, jud. Ialomiţa. Modele de evoluţie în Balta Ialomiţei, Muzeul Naţional de Istorie a României, ciclul de conferinţe publice HISTORIA VIVA, Bucureşti 27 martie 2014. Conferinţe Internaţionale: Prezentări orale: M. Balasse, C. Tornero, D. Fremondeau, R. Hovsepyan, R. Gillis, J. Ughetto-Monfrin, D. Popovici, A. Bălăşescu, 2014, Local Herding at the Sites of Borduşani-Popină and Hârşova Tell (Romania, Danube
River, 5th Millennium Cal BC), 20th Annual Meetıng of the European Assocıatıon of Archaeologısts, 10-14 Septembrie 2014, Istanbul, Turcia. D. Popovici, C. Haită, A. Bălăşescu, V. Radu, M. Florea, Human environment Chalcolithic coevolution in the floodplain area of Balta Ialomiţei (Southeastern Romania) XVII World UISPP Congress, Session A14 The water as generator of networks, 1-7 septembrie 2014, Burgos, Spania. Poster: R. Bugoi, C. Haită, D. Popovici, Ph. Sciau, A. Bouquillon, Archaeometric investigations on Gumelniţa ceramic pigments, XVII World UISPP Congress, Session B28 Technology and the first agro- pastoral societies: ceramic manufacturing and decoration, 1-7 septembrie 2014, Burgos, Spania. 3.2. Publicaţii S. Bréhard, V. Radu, A. Martin, P. Hanot, D. Popovici, A. Bălăşescu, 2014, Food Supply Strategies in the Romanian Eneolithic: Sheep/Goat Husbandry and Fishing Activities from Hârşova Tell and Borduşani-Popină (5th Millennium BC), European Journal of Archaeology, 17(30), p. 407-433. A. Evin, L. Girdland Flink, A. Bălăşescu, D. Popovici, R. Andreescu, D. Bailey, P. Mirea, C. Lazăr, A. Boroneanţ, C. Bonsall, S.U. Vidarsdottir, S. Brehard, A. Tresset, T. Cucchi, G. Larson, K. Dobney, 2014 (acceptat), Unravelling the complexity of domestication: A case study using morphometrics and ancient DNA analyses of archaeological pigs from Romania, Philosophical Transactions B. V. Radu, D. N. Popovici, C. Cernea, I. Cernău, A. Bălăşescu, 2014 (depus), Gathering mollusks in Eneolithic. Case study of freshwater bivalve accumulations from the tell settlements Borduşani-Popină and Hârşova tell (Romania, 5th millennium BC), Environmental Archaeology: The Journal of Human Palaeoecology.