1. Cercetări perieghetice 2012 În urma acestor cercetări, care s-au desfăşurat pe trasee transversale zonei cercetate (Balta Ialomiţei), de la vest la est, a fost identificat material arheologic în 5 areale diferite, care a fost încadrat cultural în epoca fierului, evul mediu şi, posibil, epoca romană. 2013 În acest an, cercetările de teren au avut în vedere profilul natural al malului zonei insulare Balta Ialomiţei, atât pe braţul Borcea, cât şi pe cel al Dunării. Trebuie menţionat că, deşi au fost observate niveluri de paleosol, ce indică perioade de stabilitate în evoluţia zonei, nu au fost identificate niveluri de locuire antropică. 2014 În acest an, au fost efectuate cercetări de teren în sectoarele Feteşti-Călăraşi şi Feteşti-Giurgeni-Vadu Oii, fiind identificate materiale arheologice în două zone, aparţinând, cel mai probabil, unor situri din epoca bronzului şi evul mediu. 2. Sondaje arheologice În campania din 2012, a fost realizat sondajul arheologic S I Est, în scopul înregistrării şi analizei întregii secvenţe antropice din tell-ul Borduşani Popină. Materialul arheologic a fost prelevat şi cercetat, prin metoda microstratigrafică, fiind atribuit cultural, pe baza criteriilor cronologiei relative. Pe profilul sudic al secţiunii, au fost prelevate 16 eşantioane micromorfologice, 12 probe vrac pentru analize sedimentologice şi chimice, precum şi 8 probe (dintre care 7 de os) pentru datare radiocarbon. Rezultate preliminare: - Înregistrarea stratigrafică, în scopul analizei în detaliu, a unei amenajări din epoca fierului (La Tène); - Înregistrarea întregii succesiuni eneolitice, datarea preliminară a nivelurilor crono-culturale; - Eşantionarea sistematică a întregului profil stratigrafic.
Obiectivele campaniilor 2013-2014 - Continuarea cercetării unor categorii ale spaţiului construit, respectiv locuinţele (structurile de locuire – SL 56 şi vestigiile locuinţelor surprinse în S I Est şi a căror cercetare urmează a fi încheiată). - Studierea complexă, pluridisciplinară, a complexelor surprinse; o atenţie deosebită se va acorda încheierii clasării tuturor categoriilor de date privind C 332. - Completarea schemei cronologice a locuirilor gumelniţene prin recoltarea şi realizarea unor date radiocarbon, în funcţie de calitatea eventualelor eşantioane. - Corelarea tuturor categoriilor de date oferite de studiile pluridisciplinare efectuate astfel încât să se poată realiza reconstituirea cât mai detaliată posibil a caracteristicilor locuirilor umane în zonă şi a modelelor de evoluţie. Date semnificative asupra complexelor şi contextelor arheologice cercetate: Secţiunea I Est Realizarea acesteia a fost impusă de necesitatea realizării mai multor imperative ale cercetării de pe Popină. În primul rând, obţinerea unor date de natură stratigrafică şi cronologică privind conexiunile depunerilor antropice din sit cu eventualele depuneri fie ele antropice sau naturale din exteriorul acestuia, respectiv de pe latura de est a sa. Săpăturile din campaniile 2012 şi 2013 au evidenţiat succesiunea depunerilor antropice pe această latură a tell-ului, ilustrând principalele secvenţe ocupaţionale eneolitice şi La Tene. Sondajul II Vest Realizarea acesteia a fost impusă în primul rând de obţinerea unor date de natură stratigrafică şi cronologică privind conexiunile depunerilor antropice din sit cu eventualele depuneri din exteriorul acestuia, respectiv de pe latura de vest a sa. Săpăturile din campania 2014 au evidenţiat succesiunea depunerilor antropice din baza tell-ului, în această zonă. Au fost prelevate probe pentru datări radiocarbon.