8. Manifestări ştiinţifice 8.1. Reuniuni ştiinţifice:   Conferinţe Naţionale: C. Haită, Simpozionul Naţional din Valea Alunului, Ediția  a II-a, cu tema: Sit arheologic sau peisaj istoric, prezentare orală  Tell-urile gumelniţene de la Dunărea de Jos. Condiţii  geomorfologice pentru reconstituirea peisajului, 8-10 mai 2015,  http://cercetare.dacica.ro/simpozion  Conferințe internaționale Prezentări orale:  M. Balasse, C. Tornero, A. Evin, A. Tresset, D.  Frémondeau, J. Ughetto, T. Cucchi, A. Bălășescu, The place of  domestic pig in the Romanian Gumelniţa: insights from  zooarchaeological remains at Borduşani-Popină, Hârşova-tell  and Vităneşti Măgurice, Colocviul internațional Social  Dimensions of Food, Academia Heidelberg (Germania), 29  aprilie-3 mai 2015.   R.I. Macphail, Modelling European ancient settlements  – their composition and morphology: the state of the science  employing contributions from soil micromorphology and  associated geoarchaeological techniques, Environmental  Archaeology of European Cities, Royal Belgian Institute of  Natural Sciences, Bruxelles, Belgia, 27 -29 mai 2015.  
R.I. Macphail, Bordușani‐Popină (Borcea River, Romania),  Intensive course in Archaeological Soil Micromorphology.  Training Week, Institute of Archaeology, University College  London, 9-13 noiembrie 2015.   Poster: M. Danu, R. Hovsepyan, D. Popovici, A. Bălăşescu, C.  Haită, V. Radu, Evolution de la végétation et agriculture dans la zone  du Bas du Danube: le site énéolithique Popina-Borduşani  (Roumanie), poster, XXIVème Symposium APLF, Pontarlier 14-16  septembrie 2015.