Versiunea in limba engleza

PROGRAMUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE INOVARE (PNCDI) II
PROIECT DE CERCETARE EXPLORATORIE IDEI
Modele de co-evolutie între om si mediu în zona umeda a Baltii Ialomitei

PN-II-ID-PCE-2011-3-0982, CONTRACT DE FINANTARE UEFISCDI NR. 180/05.10.2011
PERIOADA: OCTOMBRIE 2011 – SEPTEMBRIE 2015

INSTITUTII IMPLICATE:
MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI
UNIVERSITATEA BUCURESTI – FACULTATEA DE GEOLOGIE SI GEOFIZICA
UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” IASI
UNIVERSITY COLLEGE LONDON – INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY
INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY EREVAN – ARMENIA ACADEMY OF SCIENCES
Browser vechi! daca nu puteti vedea categoriile apasati aici Browser vechi! daca nu puteti vedea categoriile apasati aici Browser vechi! daca nu puteti vedea categoriile apasati aici