Condiții de acces

Detaliile  privind  condițiile de acces  în muzeu pot  fi consultate   aici.

Program de vizitare

Luni – Marți : închis
Miercuri – Duminică: 10.00 – 18.00
Casa de bilete se închide la 17:15.

Visiting hours

Monday – Tuesday: closed
Wednesday – Sunday: 10.00 a.m. – 18.00 p.m.
The Ticket Desk closes at 17:15 p.m.

Expoziții Permanente ⇒

"Noaptea Muzeelor" la MNIR

Mai multe fotografii aici

Pentru siguranța dvs. și a celor din jur, în timpul vizitei, vă rugăm să urmați setul de reguli stabilite conform Ordinului de Ministru nr. 2855 din 15/05/2020:
– se permite accesul vizitatorilor numai în condițiile purtării obligatorii a măștii individuale și după verificarea temperaturii de către reprezentantul muzeului; nerespectarea acestor prevederi conduce la refuzul accesului;
– accesul este permis în grupuri de maximum 3 persoane (cu excepția familiilor cu 2 sau mai mulți copii);
– accesul grupurilor se face la un interval de 5 minute; persoanele și grupurile care au realizat programări, telefonic sau prin e-mail, având prioritate;
– atât la intrarea în muzeu, cât și în expoziții se vor utiliza dozatoarele cu dezinfectant;
– căile de acces, precum și sensul de circulație în interiorul muzeului au fost diferențiate conform semnalizărilor de separare a fluxurilor: intrare / ieșire, iar spațiul expozițional delimitat prin realizarea unor trasee pe care publicul este rugat să le urmeze. De asemenea, vizitatorii sunt sfătuiți să respecte instrucțiunile personalului.
– în interiorul muzeului se va păstra distanța de 1,5 metri între vizitatori, respectiv personalul muzeului;
– vizita va fi limitată la un interval de timp de cel mult 2 ore;
– în spațiul expozițional se pot afla concomitent 100 de persoane. Accesul de noi vizitatori va fi permis gradual și progresiv, pe măsură ce persoanele care au vizitat expozițiile au părăsit muzeul;
– în intervalul orar 13.30 -14.00 se va realiza igienizarea spațiului expozițional;
– în perioada stării de alertă nu vor fi organizate evenimente culturale cu participarea publicului, de tipul: vernisaje, lansări de carte, proiecții de filme documentare, sesiuni științifice, conferințe de presă etc. De asemenea, nu se vor susține ghidaje și ateliere educaționale.

Abia așteptăm să ne revedem!

For your safety, during the visit to the museum, we kindly ask you to follow the set of rules established by the Ministerial Order no. 2855 of the 15th of May 2020:
-Access in the museum is allowed only for visitors wearing a protective mask;
-Access is prohibited for groups of over three visitors, exception being made for families who arrive with two or more children;
–        Group access shall be allowed once in five minutes;
–        Priority is given to visitors and groups who have scheduled their visit via phone or email;
–    Non-contact thermometrisation shall be done by the junior officers of the Romanian Gendarmerie, using a thermal scanning device from a distance of 1.5 m from the visitor;
–        Visitors whose body temperature is higher than 37,3 ° C will not be allowed entry in the museum;
–        At the entrance to the museum and the exhibitions there are placed disinfectant recipients for the use of visitors;
–       For a better visiting experience, the exhibitional space has been marked through the making of specific routes which we kindly ask to be respected and to follow the recommendations of the museum personell. Orange coloured markings signal the access way, while the blue ones signal the exit ones;
–        It is necessary to maintain the 1,5 m distance between visitors inside the building;
–        It is necessary to maintain the 1,5 m distance towards the glass cases/show-windows and the freely exhibited items;
–     Between the hours 13.30-14.00 the exhibition space shall be cleaned and disinfected for the protection of the visitors. Please excuse the discomfort created;
–         All visits shall be limited to a maximum of two hours;
–         In the exhibition space there may be present at the same time a maximum of 100 visitors. Entry for other visitors will be allowed gradually, as soon as the other visitors end their visit and leave the building;
–     During the alert status there shall not be organised any sort of cultural events that implies the participation of the public (openings, book presentation, documentary films screenings, scientific sessions, press conferences etc.) Also, no tour guides and educational workshops shall be organised.

We happily await your visit!