Skip to main content

Micro-expoziția “Înapoi la școală, înapoi la muzeu!”

Piese din Colecția Filatelică a României și din patrimoniul MNIR sunt expuse pentru prima dată, invitând vizitatorii deopotrivă mici și mari să găsească în exponate reflexii și crâmpeie ale școlii și educației românești din cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea și din prima jumătate a secolului XX.

Machetele emisiunii „Casa Școalelor” (1946) din Colecția Filatelică a României, respectiv suita de piese imprimate după acestea, reprezintă o iterație vizuală a dezideratului statului român postbelic în ce privește educarea tinerelor generații. Emisiunea filatelică poartă numele instituției „Casa Școalelor”, înființată în anul 1896 pe lângă Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice cu scopul de a finanța și sprijini construcția școlilor primare și de a gestiona fondurile destinate învățământului. Cadrul legal de funcționare a suferit modificări și ajustări succesive, aliniate nevoilor țării. În 1919, instituția este redenumită în „Casa Școalelor și a Culturii Poporului”, extinzându-și proiectele la crearea de entități culturale și promovarea manifestărilor de acest fel, în vederea educării și elevării culturale a poporului. Câteva dintre punctele cheie ale amplului program vizau publicarea lucrărilor importante din domeniul științelor, artei și literaturii, dobândirea și cultivarea simțului estetic și a gustului pentru lectură, a virtuților și atașamentului față de patrie prin educația civică. Până la desființarea sa în anul 1948, „Casa Școalelor și a Culturii Poporului” a desfășurat o activitate susținută în scopul educării populației de rând, a dezvoltării învățământului și culturii românești. Fondurile proveneau din bugetul de stat și donații, atât de la particulari cât și prin diferite campanii de ajutorare. De pildă, emisiunea filatelică omonimă este pusă în circulație cu valori nominale compuse, astfel că o parte din vânzările pieselor a fost direcționată către fondul „Casei Școalelor și Culturii Poporului”.

Obiectelor sus-amintite le sunt alăturate fotografii și cărți poștale din patrimoniul MNIR. Ținând cont de limitările tehnologice ale epocii în ce privește realizarea unei fotografii, imaginile sunt departe de a fi simple instantanee. Cu o veritabilă regie prealabilă, acestea se remarcă prin atmosfera aproape festivă, ținuta și postura elevilor fiind grăitoare. Astfel de fotografii sunt realizate pentru a imortaliza unui moment pus în scenă după anumite rigori, căpătând însemnătatea unui prețios suvenir și încifrând narațiuni vizuale gata să fie povestite viitoarelor generații.

Întregind tema micro-expoziției, selecția de medalii-distincții din Cabinetul Numismatic și Tezaur Istoric evocă sărbătoarea premierii elevilor merituoși. Acordarea unor astfel de decorații reprezintă înalta recunoaștere a rezultatelor deosebite la învățătură, a efortului depus și a conștiinciozității elevului îndemnat, parcă, de aforismele caligrafiate în exercițiile de scriere, de asemenea expuse alături de celelalte piese.

Micro-expoziția va putea fi vizitată de miercuri până duminică, între orele 10.00 – 18.00, până la data de 31 octombrie 2021.

Curator: Erica Iojă, secția Muzeul Național Filatelic

Echipa proiectului: Alexandra Mărășoiu, Cristina Păiușan-Nuică, Cristiana Tătaru, Cornel-Constantin Ilie, Alexandru-Cristian Voicu, Sorian Uyy.