Muzeul Național de Istorie a României (MNIR), în parteneriat cu ansamblul „Klang Av Oldtid” (Norvegia), își anunță intenția de a selecta un partener din România, în vederea propunerii spre finanțare și a implementării proiectului „Partnership in Bronze Age, metal restoration and audience development II”, pe parcursul a 18 luni, finanțat prin granturile SEE, programul Ro-Cultura, Apel 2, Consolidarea Antreprenoriatului Cultural și Dezvoltarea Audienței și a Publicului, cu o sumă cuprinsă între 50.000 și 200.000 euro.

Proiectul propus este o continuare firească a parteneriatului născut prin implementarea inițiativei bilaterale „Partnership in Bronze Age, metal restoration and audience development” (nr. BR1 – 3/2020), având ca scop consolidarea relațiilor bilaterale între entități din România și Norvegia și creșterea audienței prin următoarele obiective:

O1. Consolidarea parteneriatului dintre 4 entități din România și Norvegia, în ceea ce privește organizarea de activități culturale, promovarea patrimoniului cultural și schimbul de bune practici în domeniul dezvoltării publicului, printr-o abordare inovativă pentru dezvoltarea audienței, pe parcursul a 18 luni de activități;

O2. Creșterea audienței/dezvoltarea publicului, printr-o abordare inovativă, adresată pentru cel puțin 800 de beneficiari (în principal, persoane cu deficiențe de vedere și tineri cu oportunități reduse), pe parcursul a 18 luni de activități;

O3. Creșterea capacității organizaționale a promotorilor prin instruirea a doi membri ai personalului și prin dezvoltarea a trei noi programe/ producții, în parteneriat (dedicate publicului larg, persoanelor cu deficiențe de vedere și tinerilor cu oportunități reduse), pe parcursul a 18 luni de activități;

O4. Creșterea nivelului de informare privind granturile SEE și activitățile promotorilor pentru cel puțin 5.000 de beneficiari, prin metodele și instrumentele de diseminare și multiplicare dezvoltate/ utilizate în cadrul proiectului (în principal online), pe parcursul a 18 luni de implementare.

În vederea atingerii obiectivelor, pe lângă activitatea de management de proiect, se vor avea în vedere următoarele activități:

 • Identificarea, cercetarea/ documentarea, restaurarea și copierea, după caz, a minimum 300 de piese, din Epoca Bronzului, din colecțiile entităților partenere, din care minimum 30 vor fi folosite în cadrul activităților cu publicul;
 • Dezvoltarea/ implementarea a trei noi programe/ producții (dedicate publicului larg, persoanelor cu deficiențe de vedere și tinerilor cu oportunități reduse);
 • Instruirea a doi membri ai personalului promotorilor;
 • Activități de informare a personalului din muzee și a publicului larg, online și offline.

Profilul partenerului:

 • Entitate muzeală acreditată, cu personalitate juridică și cu sediul în România;
 • Este activ implicat și contribuie la implementarea proiectului;
 • Deține un patrimoniu și resurse relevante pentru implementarea proiectului, inclusiv resurse umane (responsabil de proiect, responsabil comunicare, responsabil financiar, restaurator/imetale, specialiști/experți pe Epoca Bronzului);
 • Nu se află într-una din situațiile prevăzute la punctul 7.2.1., lit. c din Ghidul solicitantului programului Ro-Cultura – Apel 2, Consolidarea Antreprenoriatului Cultural și Dezvoltarea Audienței și a Publicului;
 • Dispune de resurse financiare suficiente și stabile, precum și de competențele profesionale și calificările necesare pentru îndeplinirea responsabilităților sale în cadrul proiectului (inclusiv în perioada de sustenabilitate, dacă este cazul);
 • Dispune de resursele necesare pentru asigurarea cofinanțării ce îi revine din costurile eligibile ale proiectului, dacă este cazul;
 • Dispune de resursele necesare pentru finanţarea costurilor neeligibile (inclusiv a costurilor conexe) aferente activităților derulate, precum și pentru acoperirea eventualelor corecții financiare rezultate din implementarea acestora, dacă este cazul;
 • Nu a beneficiat și nu beneficiază de sprijin financiar din fonduri publice/ fonduri externe nerambursabile pentru implementarea proiectului depus (identitate de obiective, rezultate, activități etc.) sau a unor activități aferente proiectului;
 • Își asumă obligația de a informa imediat Operatorul de Program în situația în care proiectul/ activități din proiecteste/ sunt aprobat(e) la finanțare din alte fonduri publice/ fonduri externe nerambursabile ulterior depunerii acestuia.

Termen limităd epunere cerere de finanțare: 1 iulie 2020, ora 16:00, București (GMT+2).

Data începere proiect (estimat): 1 aprilie 2021

Durată proiect: 18 luni.

În vederea selectării partenerilor, entitățile interesate pot trimite o scrisoare de intenție, până la data de 24 mai 2020, la adresa de e-mail cpp@mnir.ro. Scrisoarea de intenție trebuie să conțină datele instituționale, motivația, precum și contribuția previzionată în cadrul proiectului.

Web site MNIR: https://www.mnir.ro/

Web site “Klang Av Oldtid”: http://bronselur.no/

Web site program Ro-Cultura (UMP): https://www.ro-cultura.ro/

Web site SEE/ Education, Scholarships, Apprenticeships and Youth Entrepreneurship: https://eeagrants.org/news/programme-agreement-signed-education-programme-romania

 

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 10:00 – 18:00
(program de vara)

Casa de bilete se închide la 17.15

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România