MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI organizează examen de promovare în grad profesional pentru următoarea funcție:

–  1 post de muzeograf gradul IA în cadrul Secției Cabinet Numismatic și Tezaur Istoric/ Compartimentului Cabinet Numismatic, prin transformarea propriului post de muzeograf gradul I din Statul de Funcții valabil de la data de 01.03.2020 al Muzeului Național de Istorie a României.

 

Examenul se organizează în conformitate cu Procedura operațională PO 02.01.11 privind promovarea în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul Muzeului Național de Istorie a României.

Examenul de promovare în grad sau treaptă profesională se organizează la sediul Muzeului Național de Istorie a României din București, Calea Victoriei, nr.12, sector 3, în data de 29.01.2021, ora 11,00.

 

Bibliografia pentru examen:

1.D. Cernovodeanu, Ştiinţa şi Arta herlaldică în România, Bucureşti, Ed. Științifică și Enciclopedică, 1977.

2.George Buzdugan, Gheorghe Niculiță, Medalii și plachete românești, Ed. Științifică, București, 1971

3.Livia Călian, Maria Magdalena Jude, Catalogul medaliilor napoleoniene din Cabinetul numismatic al Muyeului Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca,1995

4.Ion Sfata, Rotaru Jipa, Tiberiu Velter, Floricel Marinescu, Decorații românești de război 1860-1947, Editura Universitaria, București, 1993

5.Col. Eugen Ichim, Ordinul militar de război “Mihai Viteazul”, Editurile Modelism și Jertfa, București 2000

6.Ștefan Catone, Neculae Șerbănescu, Bedivan Dumitrașcu, România. Decorații 1859-1991, 1992

7.Adrian Lazăr, Bogdan Stambuliu, Insigne militare și socio-politice românești 1859-1947, 2016

8.I. Oberländer-Târnoveanu, Museum and the Internet. Presentig Cultural Heritage Resources On-line, Budapesta, Ed. Archaeolingua, 2008.

9.Corina Nicolescu, Muzeografie generală, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1979.

10.Radu Florescu, Bazele muzeologiei, Bucureşti, 1994.

11.Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările și completările ulterioare

12.Legea 311/2003 privind muzeele şi colecţiile publice cu modificările și completările ulterioare;

13.Ordin nr. 2035 din 18 aprilie 2000pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil

14.Hotărârea nr. 518 din 7 aprilie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile

15.Ordonanța 43/2000 privind protecția Patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național