3822/20.05.2020

 

In conformitate cu prevederile art.27 alin (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și cu prevederile art. 1 alin (1) din HG nr.394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata  acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor COVID-19, Muzeul Național de Istorie a României, anunță suspendarea concursului  organizat  pentru ocuparea posturilor vacante de execuție de economist gradul II (1 post) și contabil treapta IA (1 post) din cadrul Compartimentului  Financiar – Contabil și Casierie. Reluarea procedurii de organizare si desfășurare a concursului suspendat se va efectua conform Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, după încetarea  stării de alertă.

Afișat astazi 20.05.2020, pe pagina de internet a insituției: www.mnir.ro – (secțiunea – anunțuri) și la sediul Muzeului Național de Istorie a României

Chiriță Nicoleta – secretar al comisiei de concurs

 

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 10:00 – 18:00
(program de vara)

Casa de bilete se închide la 17.15

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România