În conformitate cu prevederile art. 27 alin (3) din  Legea  nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și cu prevederile art. 1  din HG nr.668/2020 privind prelungirea  stării de alertă  pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea masurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Muzeul Național de Istorie a României, anunță suspendarea concursului organizat în data de 17.08.2020, pentru  ocuparea posturilor vacante de execuție de economist gradul II (1 post) și contabil treapta IA (1 post) din cadrul Compartimentului  Financiar – Contabil și Casierie.
         

Reluarea procedurii de organizare si desfășurare a concursului suspendat se va efectua conform Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, după încetarea stării de alertă.

 

Afișat astazi, 17.08.2020, pe site-ul insituției: www.mnir.ro – (secțiunea –anunțuri) și la sediul Muzeului Național de Istorie a României.

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 10:00 – 18:00
(program de vara)

Casa de bilete se închide la 17.15

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România