ACASĂ ⇒ COLECȚII  ⇒ FILATELIE

Fragmente de istorie în obiecte din Colecția Filatelică a României

Colecția Filatelică a României cuprinde peste 11 milioane de timbre, care constituie aproximativ 3 milioane de serii filatelice, unele dintre acestea unice. Printre obiectele rare se regăsesc „Cap de Bour”, emise în Moldova în 1858, coli cu timbre din emisiunile „Carol cu favoriți” sau „Carol cu barbă”, care datează din perioada 1866-1872. De asemenea, regăsim machetele care au stat la baza emisiunilor filatelice românești, create de artiști relevanți pentru istoria filateliei, dar și pentru istoria artei. O parte importantă din colecție este constituită din timbrele care provin din țările membre ale Uniunii Poștale Universale, care ne oferă o imagine asupra emisiunilor din întreaga lume. Acest proiect are ca scop prezentarea detaliilor din cadrul obiectelor filatelice, ca prilej pentru discutarea unor teme de interes din punct de vedere istoric, filatelic, pentru a putea observa cum aceste obiecte pot cuprinde numeroase indicii pentru perioadele sau locurile din care provin.

⇒ EXPOZIȚII PERMANENTE

⇒ EXPOZIȚII TEMPORARE

⇒ COLECȚII