Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) anunță finalizarea proiectului „Education for Heritage Plus” (HEP), finanțat de către Uniunea Europeană, prin programul Erasmus +, acțiunea cheie 1, cu suma de 19.280,00 euro. Proiectul, specific ariei de educație a adulților, a fost implementat de către MNIR în perioada 15 august 2020 – 14 noiembrie 2021.  Acesta a vizat o problemă generală a organizațiilor culturale care dezvoltă programe dedicate publicului adult și anume interesul scăzut al acestei categorii de beneficiari față de activitățile de educație muzeală.  Astfel, scopul HEP a urmărit creșterea interesului și fidelizarea publicului adult pentru programele MNIR.

În vederea atingerii scopului propus proiectul a avut următoarele obiective:

– O1: Dezvoltarea competențelor a 8 participanți din echipa MNIR, prin deprinderea metodelor și instrumentelor de educație nonformală, utilizate în educația adulților, pe parcursul a 6 zile de curs structurat;

– O2: Creșterea capacității organizaționale a MNIR, prin formarea a 8 participanți în cadrul unei mobilități externe, urmată de continuarea a 2 proiecte proprii dedicate adulților și dezvoltarea a 2 noi proiecte, pe parcursul a 15 luni de implementare;

– O3: Creșterea nivelului de transferabilitate al metodelor și bunelor practici, deprinse de cei 8 participanți la cursul structurat, în cadrul instituțiilor culturale din România, prin cursul aplicat, organizat pentru un numar de 15 membri ai organizatiilor partenere ce lucrează cu adulții din România și alți 10 membri ai MNIR, pe parcursul a 5 zile de activități;

– O4: Creșterea gradului de informare privind egalitatea, nediscriminarea și incluziunea socială, la nivel local, național și internațional, pentru un număr de minimum 5.000 de adulți, prin metode și instrumente de diseminare și multiplicare utilizate în cadrul proiectului, pe parcursul a 15 luni de implementare.

Astfel, activitatea principală a HEP a constat în organizarea unui curs structurat de șase zile pentru opt participanți, implicați în programele de educația adulților, curs implementat în Reus, Spania, în perioada mai-iunie 2021. Această activitate a fost urmată de o serie de ateliere de transferabilitate a rezultatelor în care au fost implicați alți 25 de participanți din patru instituții (cinci zile, august 2021), continuarea unor programe proprii dedicate adulților, dezvoltarea unor programe noi, precum și diseminarea proiectului.

Așadar, printre rezultatele HEP putem enumera:

– un curs structurat implementat cu sprijinul unui partener extern (“Effective and Innovative Techniques to Enhance Creativity in Non-Formal and Informal Education of Adults”);

– opt membri MNIR (angajați și voluntari) cu competențe personale și profesionale dezvoltate;

– un curs de transferabilitate pentru 25 de participanți din patru organizații implementat la sediul MNIR (9-13 august 2021);

– o pagină de Facebook;

– 5.000 de cetățeni informați despre educația non-formală, programul Erasmus + și activitățile MNIR;

– patru programe educaționale noi implementate și alte două îmbunătățite cu aportul participanților la cursul structurat din cadrul HEP;

– două noi aplicații de proiect pe programul Erasmus +, ca follow-up.

 

Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul Muzeului Național de Istorie a României din București, Calea Victoriei, nr. 12, la adresele de e-mail: cpp@mnir.ro și relatiipublice@mnir.ro sau la telefon 021 313 19 25 (Secretariat).

Leave a Reply