Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) anunță lansarea proiectului „Education for Heritage Plus” (HEP), finanțat de către Uniunea Europeană, prin programul Erasmus +, acțiunea cheie 1, cu suma de 19.820,00 euro. Acesta este un proiect specific ariei de educație a adulților și va fi implementat de către MNIR, în perioada 15 august 2020 – 14 noiembrie 2021.

Proiectul a plecat de la o problemă generală a organizațiilor culturale de acest tip, care dezvoltă programe dedicate publicului adult și anume interesul scăzut al acestei categorii de beneficiari față de activitățile specifice.

Plecând de la problema identificată, scopul HEP îl reprezintă creșterea interesului și fidelizarea publicului adult pentru programele MNIR.

În vederea atingerii scopului propus, plecând de la Planul European de Dezvoltare al MNIR, de la problema identificată, relația cauze și efecte, precum și de la nevoia de formare a staff-ului MNIR, pe anumite domenii, pentru a oferi servicii de calitate, proiectul are următoarele obiective:

– O1: Dezvoltarea competențelor a 8 participanți din stafful MNIR, prin deprinderea metodelor și instrumentelor de educație nonformală, utilizate în educația adulților, pe parcursul a 6 zile de curs structurat;

– O2: Creșterea capacității organizaționale a MNIR, prin formarea a 8 participanți în cadrul unei mobilități externe, urmată de continuarea a 2 proiecte proprii dedicate adulților și dezvoltarea a 2 noi proiecte, pe parcursul a 15 luni de implementare;

– O3: Cresterea nivelului de transferabilitate al metodelor și bunelor practici, deprinse de cei 8 participanti la cursul structurat, în cadrul instituțiilor culturale din Romania, prin cursul aplicat, organizat pentru un numar de 15 membri ai organizatiilor partenere ce lucreaza cu adulții din România și alți 10 membri ai MNIR, pe parcursul a 5 zile de activități;

– O4: Cresterea gradului de informare privind egalitatea, nediscriminarea și incluziunea socială, la nivel local, național și internațional, pentru un număr de minimum 5.000 de adulți, prin metode si instrumente de diseminare și multiplicare utilizate in cadrul proiectului, pe parcursul a 15 luni de implementare.

Astfel, activitatea principală a HEP va fi o mobilitate (curs structurat de șase zile), pentru opt participanți care vor fi implicați în programele de educația adulților, urmată de activități specifice: ateliere de transferabilitate a rezultatelor, continuarea unor programe proprii dedicate adulților și dezvoltarea unor programe noi, diseminare.

 

Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul Muzeului Național de Istorie a României din București, Calea Victoriei, nr. 12, la adresele de e-mail: cpp@mnir.ro și relatiipublice@mnir.ro sau la telefon 021 313 19 25.

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 10:00 – 18:00
(program de vara)

Casa de bilete se închide la 17.15

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România