Examenul se organizează în conformitate cu Procedura operațională PO 02.01.11 privind promovarea în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul Muzeului Național de Istorie a României.

Examenul de promovare în grad sau treaptă profesională constă într-o probă scrisă și se organizează la sediul Muzeului Național de Istorie a României din București, Calea Victoriei, nr. 12, sector 3, în data de 29.07.2019, ora 11.30.

 Bibliografia de examen pentru postul de muzeograf gradul II la Secția Istorie – Compartimentul Istoria copilăriei.

 Istoria Românilor, București, Editura Enciclopedică, 2001-2008, vol. VII și vol. VIII;

 1. Murgescu, Bogdan, Țările Române între Imperiul otoman și Europa creștină, Iași, Editura Polirom, 2012;
 2. Ștefănescu, Ștefan, Istoria Românilor în secolul al XVIII-lea. Între tradiție și modernitate, București, Editura Universității din București, 1999;
 3. Vintilă – Ghițulescu, Constanța, În șalvari și cu ișlic. Biserică, sexualitate, căsătorie și divorț în Țara Românească a secolului al XVIII-lea, București, Editura Humanitas, 2011;
 4. Xenopol, A.D., Războaiele dintre ruși și turci și înrâurirea lor asupra Țărilor române, București, Editura Albatros, 1997;
 5. Florescu, Radu, Bazele muzeologiei, București, 1998;
 6. Moldoveanu, Aurel, Conservarea preventivă a bunurilor culturale, București, 1999;
 7. Nicolae Isar, România sub semnul modernizării. De la Alexandru Ioan Cuza la Carol I, București, 2017;
 8. Nicolae Iorga, Istoria învățământului românesc, Editura Casei Școalelor, București, 1928.

Legislație:

 Legea nr. 311/2003 Legea muzeelor și a colecțiilor publice;

 1. Legea nr. 182/2000, privind protejarea patrimoniului cultural mobil;
 2. Legea nr. 477/2004 – privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice
 3. Codul ICOM de etică în domeniul muzeelor ICOM Code of Ethics for Museums), versiune actualizată 2013

Tematica de examen pentru postul de muzeograf gradul II la secția Secția Istorie – Compartimentul Istoria copilăriei.

 1. Principatele române în secolele XVIII-XIX, între modernitate și tradiție;
 2. Evoluția statutului juridic internațional al Principatelor române de la sfârșitul secolului al XVIII-lea până la sfârșitul secolului al XIX-lea;
 3. Românii din afara granițelor în secolele XVIII-XIX;
 4. Sistemul educațional din Principatele Române;
 5. Legislația patrimoniului;

 

Afișat astăzi,

12.07.2019

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 10:00 – 18:00
(program de vara)

Casa de bilete se închide la 17.15

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România