MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI organizează examen de promovare în grad profesional pentru post de RESTAURATOR gradul II, la Secția Restaurare/ Compartimentul Laboratorul Restaurare Metal

De 23/08/2019Anunturi
 • 1 post de RESTAURATOR gradul II,  la Secția Restaurare/ Compartimentul Laboratorul Restaurare Metal –  prin transformarea postului de restaurator debutant din Statul de Funcții valabil de la 28.03.2019  al Muzeului Național de Istorie a României

 Examenul se organizează în conformitate cu Procedura operațională PO 02.01.11 privind promovarea în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul Muzeului Național de Istorie a României.

Examenul de promovare în grad sau treaptă profesională constă într-o probă scrisă și se organizează la sediul Muzeului Național de Istorie a României din București, Calea Victoriei, nr.12, sector 3, în data de  09.09.2019, ora 11,30.

 Bibliografia de examen pentru postul de restaurator  gradul II la Secția Restaurare – Compartimentul Laboratorul Restaurare.

 Boito Camillo, Conservare o Restaurare, Nuova Antologia, Nr. 87, 1893

 1. Brandi Cesare, Teoria restaurării, Editura Meridiane, Bucureşti 1996
 2. M. Mihalcu, Conservarea obiectelor de artă şi a obiectelor istorice, Bucureşti, 1970
 3. A. Moldoveanu, Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Bucureşti, 1999
 4. Nicolescu Corina, Muzeologie generală, Bucureşti, 1979.
 5. H. J. Plenderleith, The Conservation of Antiquites and Works of Art, London, 1956
 6. T. Stambolov – The corrosion and conservation of antiquities and works of arts, Amsterdam, 1985
 7. Josef Riederer – Restaurer & Preserver, Goethe Institut
 8. William Mourey – Conservarea antichităţilor metalice de la săpătură la muzeu, traducere Mihaela Tomozei, Editura Tehnică, 1998
 9. C. Volfovsky (coord.), La Conservation des Métaux, CNRS Editions, 2001
 10. Legea nr. 311/2003 privind muzeele şi colecţiile publice cu modificările ulterioare
 11. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată 2008 cu modificările ulterioare
 12. Hotărârea de guvern nr. 1546 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate
 13. Hotărârea de guvern nr. 216/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor privind autorizarea laboratoarelor şi a atelierelor de conservare şi restaurare
 14. Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2008/2001 pentru aprobarea Normelor de acreditare a conservatorilor şi restauratorilor
 15. Codul ICOM al eticii pentru muzee

 Tematica de examen pentru postul de restaurator gradul II la secția Secția Restaurare – Laboratorul Restaurare Metal.

  Cunoașterea noțiunilor de bază pentru domeniul restaurare a bunurilor culturale mobile pe suport de metal

 • Cunoașterea noțiunilor de bază pentru conservarea preventivă a bunurilor culturale mobile
 • Cunoașterea prevederilor generale ale legislației privind protejarea patrimoniului cultural național mobil și organizarea și funcționarea muzeelor și colecțiilor publice
 • Cunoașterea prevederilor generale ale legislației care reglementează activitatea de restaurare

 

Afișat astăzi,

23.08.2019

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 10:00 – 18:00
(program de vara)

Casa de bilete se închide la 17.15

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România