5266/30.07.2020                                                                                                                                                                                                                                                  

– 1 post de arhivist gradul II în cadrul Secției Evidența, Conservarea și Protecția Patrimoniului, prin transformarea postului de arhivist debutant din Statul de Funcții al Muzeului Național de Istorie a României, valabil de la data de 01.03.2020.

1 post de muzeograf gradul II în cadrul Compartimentului Centrul Național de Cercetare și Documentare în Domeniul Muzeologiei Radu Florescu, prin ocuparea postului vacant de muzeograf gradului II din Statul de Funcții al Muzeului Național de Istorie a României, valabil de la data de 01.03.2020.

Examenul se organizează în conformitate cu Procedura operațională PO 02.01.11 privind promovarea în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul Muzeului Național de Istorie a României.

Examenul de promovare în grad sau treaptă profesională se organizează la sediul Muzeului Național de Istorie a României din București, Calea Victoriei, nr.12, sector 3, în data de 17.08.2020, ora 11,00.

 

Bibliografia de examen pentru postul de arhivist gradul II

 Camelia Brâncoveanu, Arhivistica, Ed. Pro Universitaria, București, 2016

 1. Adina Berciu-Drăghicescu, Arhivistica – curs general, Ed. Univeristății, București, 1997
 2. Melentina Bazgan, Noțiuni fundamentale de arhivistică. O arhivă pas cu pas. Ed. Paralela 45, Pitești, 2016
 3. Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, cu modificările și completările ulterioare
 4. Legea nr. 311/2003 privind muzeele și colecțiile publice, cu modificările și completările ulterioare
 5. Norme de restaurare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 58/23.01.2004
 6. https://excelninja.ro/formulare-excel-introducere/
 7. Regulamentul de organizare și funcționare al Muzeului Național de Istorie a României
 8. Codul de conduită al personalului Muzeului Național de Istorie a României

 

Bibliografia de examen pentru postul de muzeograf gradul II

 1. André Desvallées, François Mairesse, Key Concepts of Museology, 2009

(https://icom.museum/wpcontent/uploads/2018/07/Museologie_Anglais_BD.pdf)

 1. Francisca Hernández, Documentary Sources of Museology: Reflections and Perspectives

(https://journals.openedition.org/iss/693)

 1. François Mairesse, New trens in museology (https://journals.openedition.org/iss/375)
 2. Regimul comunist și muzeele de istorie din România, Ed. Dobrogea, 2014
 3. Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, cu modificările și completările ulterioare
 4. Legea nr. 311/2003 privind muzeele și colecțiile publice, cu modificările și completările ulterioare
 5. Norme de restaurare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 58/23.01.2004

 

 

Afișat astăzi, 31.07.2020