4286/11.06.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI organizează examen de promovare în grad profesional pentru următoarele funcții:

– 1 post de curator gradul II în cadrul Secției Muzeul Național Filatelic, prin transformarea postului de curator debutant din Statul de Funcții al Muzeului Național de Istorie a României, valabil de la data de 01.03.2020.

Examenul se organizează în conformitate cu Procedura operațională PO 02.01.11 privind promovarea în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul Muzeului Național de Istorie a României.

Examenul de promovare în grad sau treaptă profesională se organizează la sediul Muzeului Național de Istorie a României din București, Calea Victoriei, nr.12, sector 3, în data de 29.06.2020, ora 11:00.

Bibliografia de examen:

 1. Cristian Andrei Scăiceanu, Istoria mişcării filatelice din România, ed. Oscar Print, Bucureşti, 2011; Cap. III Dezvoltarea filateliei în România; Cap. IV Mari filateliști din România; Cap. V Pasiunea pentru filatelie a regelui Carol al II-lea; Cap. X Mărcile poștale, mijloace eficiente de propagandă; Cap. XI Artiști plastici, realizatori de mărci poștale
 2. Marcel Dănescu, Filatelia de la A la Z, ed. Sport-turism, Bucureşti, 1987;
 3. Constantin C. Minescu, Istoria poştelor române. Originea, desvoltarea şi legislaţiunea lor, Bucureşti, 1916; Cap. 10 Funcționarea poștelor în timpul Domnitorului Cuza. Unirea poștelor din Muntenia cu cele din Moldova. Unirea poștelor cu telegrafele. Directoratul lui Librecht; Cap.11 Organizarea, funcționarea și desvoltarea poștelor în epoca de domnie a Regelui Carol I

Legislaţie:

 1. Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea 311/2003 privind muzeele şi colecţiile publice cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordin nr. 2035 din 18 aprilie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil;

Tematica de examen:

 1. Cunoașterea instrumentelor principale de evidență a patrimoniului
 2. Cunoașterea termenilor specifici filatelici.
 3. Cunoașterea evoluției instituției poștale și a filateliei din spațiul românesc
 4. Identificarea celor mai importante colecții filatelice din România
 5. Muzeele și colecțiile publice: clasificare, înființare și acreditare, finanțare și organizare
 6. Cunoașterea legislației privind protejarea patrimoniului cultural național mobil

 

Afișat astăzi, 12.06.2020

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 10:00 – 18:00
(program de vara)

Casa de bilete se închide la 17.15

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România