Rezultate concurs pentru ocuparea postului de Muncitor calificat I ( Instalator) în cadrul Serviciului Tehnic și Administrativ  

De 30/10/2019Anunturi

MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI

 

 

REZULTATELE SELECTĂRII DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție de Muncitor calificat I ( Instalator) în cadrul Serviciului Tehnic și Administrativ  

 

Având în vedere prevederile art.19 al.(2)  și al art.20 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare aduse prin Hotărârea Guvernului nr.1027/2014, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției  dosarelor de înscriere:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Postul vacant pentru care candidează Secţia Rezultatul selectării dosarelor

 

Motivul respingerii dosarului de concurs
1 CĂLIN LIVIU – ELVIR Muncitor calificat I     ( instalator) Serviciul Tehnic și Administrativ RESPINS Nu face dovada vechimii in specialitatea funcției
2 RADU NICULAE Muncitor calificat I     ( instalator) Serviciul Tehnic și Administrativ ADMIS
3 TUDORICĂ VASILE-VALI Muncitor calificat I     ( instalator) Serviciul Tehnic și Administrativ ADMIS

 

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestație în termen de cel mult o zi

lucrătoare de la data afișării rezultatului selectării dosarelor de înscriere, conform art.31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv data de 31.11.2019,  până la ora 11,00.

Contestațiile se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Chiriță Nicoleta – referent de specialitate – Compartimentul Resurse Umane și Salarizare.

Afișat astăzi:30.10.2019, la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet  a insituției:  www.mnir.ro – (secțiunea –anunțuri)

Chiriță Nicoleta – secretar al comisiei de concurs

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 10:00 – 18:00
(program de vara)

Casa de bilete se închide cu 45 minute înainte de terminarea programului de vizitare.

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România