Nr.crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia pt.care candidează Secţia Punctaj acordat
1 Perpits Mark Robert Muzeograf gradul II Compartimentul Centrul Național de Cercetare  și Documentare în Domeniul Muzeografiei „Radu Florescu” 97,67p

 

Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut poate depune contestație în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor, conform punctului 8.4.2.2- „ Finalizarea examenului ” din Procedura operațională 02.01.11 – Promovarea în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din Muzeul Național de Istorie a României, respectiv data de 18.08.2020, ora 11:00.

Contestațiile se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Chiriță Nicoleta – referent de specialitate – Compartimentul Resurse Umane și Salarizare

 

Afișat astăzi, 17.08.2020, la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet a instituției :  www.mnir.ro – (secțiunea –Anunțuri)

 

Chiriță  Nicoleta – secretar al comisiei de examinare

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 9:00 – 17:00
(program de iarna)

Casa de bilete se închide la 16.15

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România