Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia pt. care candidează Secţia Punctaj acordat
1 MARTIN TUDOR ALEXANDRU MUZEOGRAF GRADUL IA Secția Cabinet Numismatic și Tezaur Istoric 96

 

Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut poate depune contestație în data afișării rezultatelor,  respectiv data de 29.01.2021, până la ora 14,30.

Contestațiile se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Chiriță Nicoleta – referent de specialitate – Compartimentul Resurse Umane și Salarizare

Afișat astăzi: 29.01.2021, la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet a instituției:  www.mnir.ro – (secțiunea –anunțuri)