REZULTATELE EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

De 30/07/2019Anunturi

MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI

 

 

 

REZULTATELE EXAMENULUI DE PROMOVARE

 ÎN GRAD PROFESIONAL

 

 

 

 

Nr.crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia pt.care candidează Secţia Punctaj acordat
1 CRIMU NICULINA-DIANA MUZEOGRAF GRADUL II ISTORIE-COMPARTIMENTUL ISTORIA COPILĂRIEI 96

 

Candidatul  nemulțumit de rezultatul obținut poate depune contestație în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor, conform  Procedurii operațională 02.01.11- Promovarea în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din Muzeul Național de Istorie a României, respectiv data de 30.07.2019, ora 11,00.

Contestațiile se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Chiriță Nicoleta – referent de specialitate – Compartimentul Resurse Umane și Salarizare

 

 

Afișat astăzi: 29.07.2019 la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet a instituției :  www.mnir.ro – (secțiunea –anunțuri)

Chiriță Nicoleta- secretar al comisiei de examen

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 10:00 – 18:00
(program de vara)

Casa de bilete se închide cu 45 minute înainte de terminarea programului de vizitare.

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România