REZULTATELE EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

De 09/09/2019Anunturi

 

Nr.crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia pt. care candidează Secţia Punctaj acordat
1 BURTEA MIHAI CĂTĂLIN RESTAURATOR GRADUL II RESTAURARE-COMPARTIMENTUL LABORATORUL RESTAURARE METAL 97, 33

 

Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut poate depune contestație în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor, conform Procedurii operațională 02.01.11- Promovarea în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din Muzeul Național de Istorie a României, respectiv data de 10.09.2019, ora 11,00.

Contestațiile se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Chiriță Nicoleta – referent de specialitate – Compartimentul Resurse Umane și Salarizare

Afișat astăzi: 09.09.2019 la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet a instituției :  www.mnir.ro – (secțiunea –anunțuri)

 

Chiriță Nicoleta- secretar al comisiei de examen

 

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 10:00 – 18:00
(program de vara)

Casa de bilete se închide la 17.15

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România