MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI

 

 

 

REZULTATELE EXAMENULUI DE PROMOVARE

 ÎN GRAD PROFESIONAL

 

Comisia de examinare comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr.crt Numele şi prenumele candidatului Funcţia pt.care candidează Secţia Punctaj acordat
1 IOJĂ ERICA-VALENTINA CURATOR GRADUL II Secția Muzeul Național Filatelic 93,33

 

Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut pot depune contestație în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor, conform punctului 8.4.2.3 – „Finalizarea examenului” din Procedura operațională 02.01.11 – Promovarea în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din Muzeul Național de Istorie a României, respectiv data de 30.06.2020, ora 11,00.

Contestațiile se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Radu Daniela, referent de specialitate – Compartimentul Resurse Umane și Salarizare

 

 

Afișat astăzi: 29.06.2020, la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet a instituției www.mnir.ro (Secțiunea Anunțuri)

 

Radu Daniela- secretar al comisiei de examinare

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 9:00 – 17:00
(program de iarna)

Casa de bilete se închide la 16.15

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România