REZULTATELE EXAMENULUI DE PROMOVARE  ÎN GRAD/TREAPTĂ PROFESIONALĂ

De 30/10/2019Anunturi

MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI

 

 

 

REZULTATELE EXAMENULUI DE PROMOVARE

 ÎN GRAD/TREAPTĂ PROFESIONALĂ

 

Comisiile de examinare comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr.crt Numele şi prenumele candidatului Funcţia pt.care candidează Secţia Punctaj acordat
1 DUMITRAȘCU ALIS-NICOLETA MUZEOGRAF

GRADUL I

Secția Cabinet Numismatic și Tezaur Istoric/ Comp. Tezaur Istoric 98,33
2 GON POMPILIA-TEODORA MUZEOGRAF

GRADUL I

Secția Istorie/ Comp. Istorie Medievală, Modernă și Contemporană 97,00
3 BARBU CRISTINA MUZEOGRAF

GRADUL I

Secția Muzeul Național Filatelic/ Comp. Evidența și Gestiunea Fondului Național Filatelic 96,67
4 VOICU FLORENTINA-MĂDĂLINA RESTAURATOR GRADUL I Secția Restaurare/ Comp. Laboratorul Restaurare Ceramică 100,00
5 GYENGE ȘTEFANA RESTAURATOR TREAPTA IA Secția Restaurare/ Comp. Laboratorul Restaurare Obiecte din Materiale Organice 99,67
6 NUȚĂ GEORGETA RESTAURATOR TREAPTA IA Secția Restaurare/ Comp. Laboratorul Restaurare Obiecte din Materiale Organice 99,67
7 CHIRIAC MIHAELA CONSERVATOR TREAPTA I Secția Evidența, Conservarea și Protecția Patrimoniului/Comp. Conservarea Patrimoniului 98,67

 

Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut pot depune contestație în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor, conform punctului 8.4.2.3 – „Finalizarea examenului” din Procedura operațională 02.01.11 – Promovarea în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din Muzeul Național de Istorie a României, respectiv data de 31.10.2019, ora 10,00.

Contestațiile se depun la secretarul comisiilor de soluționare a contestațiilor, Radu Daniela/ Chiriță Nicoleta, referent de specialitate – Compartimentul Resurse Umane și Salarizare

 

 

Afișat astăzi: 30.10.2019, la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet a instituției www.mnir.ro (Secțiunea Anunțuri)

 

Radu Daniela/ Chiriță Nicoleta- secretar al comisiei de examinare

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 10:00 – 18:00
(program de vara)

Casa de bilete se închide cu 45 minute înainte de terminarea programului de vizitare.

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România