REZULTATELE FINALE ale concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție CURATOR DEBUTANT

De 21/11/2019Anunturi

MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI

 

 

 

REZULTATELE FINALE

ale concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție

CURATOR DEBUTANT – SECȚIA MUZEUL NAȚIONAL FILATELIC/ Compartimentul Evidența și Gestiunea Fondului Național Filatelic

 

 

 

Având în vedere prevederile art.30 al.(1) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Postul vacant pentru care candidează Secţia Punctaj la proba scrisă Punctajul  interviului Punctaj final Rezultatul final

 

 

1.

IOJĂ ERICA-VALENTINA  

Curator debutant

Muzeul Național Filatelic  

95,00

 

99,00

 

97,00

 

ADMIS

2. ISPAS ALEXANDRU-DANIEL  

Curator debutant

Muzeul Național Filatelic  

74,66

 

98,00

 

86,33

 

RESPINS

3. OPREANU BOGDAN-PETRE  

Curator debutant

Muzeul Național Filatelic  

55,66

 

97,67

 

76,67

 

RESPINS

 

 

Afișat astăzi: 21.11.2019, la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet a instituției www.mnir.ro (Secțiunea Anunțuri)

 

 

Radu Daniela – secretar al comisiei de concurs

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 10:00 – 18:00
(program de vara)

Casa de bilete se închide la 17.15

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România