Având în vedere prevederile art. 30 alin.(1) și art. 34 alin.(3)  din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Postul vacant pentru care candidează Secţia Punctaj la proba practică Punctajul  interviului Punctaj final Rezultatul final
1 CĂRBUNARU

MĂDĂLINA

Economist gradul II Compartimentul Financiar -Contabil și Casierie 52 ABSENT RESPINS
2 MANDEA MARIA -CLAUDIA Economist gradul II Compartimentul Financiar -Contabil și Casierie 87 100 93,50 ADMIS

 

 

Afișat astăzi: 14.04.2021, la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet  a insituției:  www.mnir.ro – (secțiunea – anunțuri)

Leave a Reply