REZULTATELE FINALE ale  concursului  organizat pentru ocuparea postului   vacant de execuție de   Muncitor calificat I ( electrician întreținere și reparații )

De 21/11/2019Anunturi

 MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI

 

 

 

REZULTATELE FINALE

ale  concursului  organizat pentru ocuparea postului   vacant de execuție de  

Muncitor calificat I ( electrician întreținere și reparații )  –  Serviciul Tehnic și Administrativ

 

 

Având în vedere prevederile art.30 al.(1) și art. 34 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Postul vacant pentru care candidează Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultatul final
1 NĂSTASE VIOREL Muncitor calificat I    (electrician întreținere și reparații) 91,67 85,00 88,34 ADMIS

 

Afișat astăzi: 21.11.2019, la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet  a insituției:  www.mnir.ro – (secțiunea – anunțuri)

Chiriță Nicoleta – secretar al comisiei de concurs

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 10:00 – 18:00
(program de vara)

Casa de bilete se închide la 17.15

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România