REZULTATELE FINALE ale concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție de muzeograf debutant – Compartimentul  Centrul Național de Cercetare și Documentare în Domeniul Muzeologiei „Radu Florescu”

De 13/01/2020Anunturi

Având în vedere prevederile art.30 al.(1) și art. 34 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Postul vacant pentru care candidează Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultatul final
1 PERPITS MARK ROBERT Muzeograf debutant 85,67 94,00 89,84 ADMIS
2 CIUBOTARU SMARANDA Muzeograf debutant 72,33 94,00 83,17 RESPINS
3 BĂDILAȘ IULIA- GABRIELA Muzeograf debutant 71,67 93,67 82,67 RESPINS
4 HÂNCU BOGDAN CAZIMIR Muzeograf debutant 57,67 93,67 75,67 RESPINS
5 MATEESCU VLAD Muzeograf debutant 56,33 83,67 70,00 RESPINS

 

Afișat astăzi: 13.01.2020, la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet  a instituției:  www.mnir.ro – (secțiunea – anunțuri)

Chiriță Nicoleta – secretar al comisiei de concurs

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 10:00 – 18:00
(program de vara)

Casa de bilete se închide cu 45 minute înainte de terminarea programului de vizitare.

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România