REZULTATELE FINALE ale concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție de Muzeograf gradul II – Secția Relații cu Publicul – Compartimentul de Educație Muzeală, Marketing Cultural, Relații cu Publicul

De 22/04/2019Anunturi

Având în vedere prevederile art.30 alin.(1)  și art. 34 alin.(3)  din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare aduse prin Hotărârea Guvernului nr.1027/2014, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

 

Nr.crt. Numele şi prenumele candidatului Postul vacant pentru care candidează Secţia Punctaj la proba scrisă Punctajul  interviului Punctaj final  

Rezultatul final

 

1 GRUMEZA ANDREI Muzeograf  gradul II Secția Relații cu Publicul 90 93,33 91,66 ADMIS
2 DUMITRU MIHAELA- RALUCA Muzeograf  gradul II Secția Relații cu Publicul 62,5 91,66 77,08 RESPINS
3 LUPEȘ ADRIAN- EMANUEL Muzeograf  gradul II Secția Relații cu Publicul 72 78,33 75,16 RESPINS
4 TIȚA DIANA- ELENA Muzeograf  gradul II Secția Relații cu Publicul 75 58,33 66,66 RESPINS
5 COJOCARU IULIA-IOANA Muzeograf  gradul II Secția Relații cu Publicul 64,33 65 64,66 RESPINS
6 LAZĂR ADELA- FILOFTEIA Muzeograf  gradul II Secția Relații cu Publicul 55 71,66 63,33 RESPINS
7 RENETI CARMEN-PATRICIA Muzeograf  gradul II Secția Relații cu Publicul 85 ABSENT RESPINS

 

Afișat astăzi: 22.04.2019, la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet  a insituției:  www.mnir.ro – (secțiunea – anunțuri)

Chiriță Nicoleta – secretar al comisiei de concurs

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 10:00 – 18:00
(program de vara)

Casa de bilete se închide cu 45 minute înainte de terminarea programului de vizitare.

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România