REZULTATELE FINALE ale concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție MUZEOGRAF GARDUL II – SECȚIA RELAȚII PUBLICE ȘI MARKETING CULTURAL/ Compartimentul Marketing și Organizare Evenimente Culturale

De 10/01/2020Anunturi

Având în vedere prevederile art.30 al.(1) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Postul vacant pentru care candidează Secţia Punctaj la proba scrisă Punctajul  interviului Punctaj final Rezultatul final

 

 

1.

TRIFU ANDREI – MARIUS  

Muzeograf gradul II

Relații Publice și Marketing Cultural  

89,67

 

80,00

 

84,84

 

ADMIS

2. ILIN – IANCU ADRIAN  

Muzeograf gradul II

Relații Publice și Marketing Cultural  

74,33

 

77,50

 

75,92

 

RESPINS

 

 

Afișat astăzi: 10.01.2020, la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet a instituției www.mnir.ro (Secțiunea Anunțuri)

 

 

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 10:00 – 18:00
(program de vara)

Casa de bilete se închide cu 45 minute înainte de terminarea programului de vizitare.

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România