REZULTATELE INTERVIULUI  la concursul organizat pentru ocuparea postului   vacant  de execuție   de muzeograf gradul II – Secția Relații cu Publicul – Compartimentul de Educație Muzeală, Marketing Cultural, Relații cu Publicul

De 17/04/2019Anunturi

Având în vedere prevederile art.30 al.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Postul vacant pentru care candidează Secţia Punctajul interviului Rezultatul interviului

 

1 COJOCARU IULIA-IOANA

 

Muzeograf gradul II Secția Relații cu Publicul 65 ADMIS
2 DUMITRU MIHAELA – RALUCA Muzeograf gradul II Secția Relații cu Publicul 91,66 ADMIS
3 GRUMEZA ANDREI Muzeograf gradul II Secția Relații cu Publicul 93,33 ADMIS
4 LAZĂR ADELA – FILOFTEIA Muzeograf gradul II Secția Relații cu Publicul 71,66 ADMIS
5 LUPEȘ ADRIAN – EMANUEL Muzeograf gradul II Secția Relații cu Publicul 78,33 ADMIS
6 RENETI CARMEN – PATRICIA Muzeograf gradul II Secția Relații cu Publicul ABSENT ABSENT
7 TIȚA DIANA- ELENA Muzeograf gradul II Secția Relații cu Publicul 58,33 ADMIS

Candidații  nemulțumiți  de rezultatele  obținute  pot  depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului, conform art.31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv data de 18.04.2019, până la  ora 11.00.

Contestația  se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Chiriță Nicoleta – referent de specialitate – Compartimentul Resurse Umane și Salarizare.

Afișat astăzi: 17.04.2019,  la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet a instituției www.mnir.ro (secțiunea anunțuri)

Chiriță Nicoleta – secretar al comisiei de concurs

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 10:00 – 18:00
(program de vara)

Casa de bilete se închide cu 45 minute înainte de terminarea programului de vizitare.

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România