Având în vedere prevederile art. 30 al. (3) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Postul vacant pentru care candidează Secţia Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise

 

1 GHEORGHE ALEXANDRU-PAUL CURATOR DEBUTANT Muzeul Național Filatelic 35,33 RESPINS
2 HÂNCU BOGDAN-CAZIMIR CURATOR DEBUTANT Muzeul Național Filatelic 42,66 RESPINS
3 IOJĂ ERICA-VALENTINA CURATOR DEBUTANT Muzeul Național Filatelic 95,00 ADMIS
4 ISPAS ALEXANDRU-DANIEL CURATOR DEBUTANT Muzeul Național Filatelic 74,66 ADMIS
5 LUPEȘ ADRIAN-EMANUEL CURATOR DEBUTANT Muzeul Național Filatelic ABSENT
6 MOLDOVAN FLORIN CURATOR DEBUTANT Muzeul Național Filatelic 44,66 RESPINS
7 OPREANU BOGDAN-PETRE CURATOR DEBUTANT Muzeul Național Filatelic 55,66 ADMIS
8 STAN-ȚURCANU MARIA-NICOLETA CURATOR DEBUTANT Muzeul Național Filatelic 28,00 RESPINS
9 TIȚA DIANA-ELENA CURATOR DEBUTANT Muzeul Național Filatelic 62,33 ADMIS

 

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise, conform art.31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv data de 18.11.2019, ora 11,30.

Contestațiile se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Radu Daniela, referent de specialitate – Compartimentul Resurse Umane și Salarizare.

Interviul  va avea loc în data de 19.11.2019, ora.10.00.

 

Afișat astăzi, 15.11.2019, la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet a instituției:  www.mnir.ro – (secțiunea –anunțuri)

 

Radu Daniela – secretar al comisiei de concurs

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 10:00 – 18:00
(program de vara)

Casa de bilete se închide la 17.15

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România