Având în vedere prevederile art.30 al.(3) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Postul vacant pentru care candidează Secţia Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise

 

1  

ACATINCĂ COSTICĂ

Muncitor calificat I (lăcătuș mecanic de întreținere și reparații) Serviciul Tehnic și Administrativ 15 RESPINS
2 BURTEA ADRIAN Muncitor calificat I (lăcătuș mecanic de întreținere și reparații) Serviciul Tehnic și Administrativ 15 RESPINS
3 MARDARE VALENTIN Muncitor calificat I (lăcătuș mecanic de întreținere și reparații) Serviciul Tehnic și Administrativ 40 RESPINS
4 MEDELEANU DĂNUȚ Muncitor calificat I (lăcătuș mecanic de întreținere și reparații) Serviciul Tehnic și Administrativ 88 ADMIS

 

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise, conform art.31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare, respectiv data de 03.12.2019,  până la ora 11.00.

Contestațiile se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Chiriță Nicoleta – referent de specialitate – Compartimentul Resurse Umane și Salarizare.

Interviul va avea loc în data de 04.12.2019, ora 11.00

Afișat astăzi: 02.12.2019, la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet a instituției www.mnir.ro (secțiunea anunțuri)

Chiriță Nicoleta – secretar al comisiei de concurs

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 10:00 – 18:00
(program de vara)

Casa de bilete se închide la 17.15

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România