REZULTATELE SELECTĂRII DOSARELOR DE ÎNSCRIERE la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție de Contabil treapta IA în cadrul Compartimentului Financiar Contabil și Casierie

De 15/05/2020Anunturi

MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI

 

REZULTATELE SELECTĂRII DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție de Contabil  treapta IA   în cadrul Compartimentului Financiar Contabil și Casierie  

 

 

            Având în vedere prevederile art.19 al.(2)  și al art.20 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției  dosarelor de înscriere:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Postul vacant pentru care candidează Secţia Rezultatul selectării dosarelor

 

Motivul respingerii dosarului de concurs
1 DIMITRIU NICOLETA Contabil treapta IA Compartimentul Financiar Contabil și Casierie ADMIS
2 EL-DANI CRISTINA Contabil treapta IA Compartimentul Financiar Contabil și Casierie ADMIS
3 LEINHOLD MAGDALENA Contabil treapta IA Compartimentul Financiar Contabil și Casierie RESPINS Nu îndeplinește condițiile   vechimii in specialitatea postului
4 IONESCU CORNELIA – SIMONA Contabil treapta IA Compartimentul Financiar Contabil și Casierie RESPINS Nu îndeplinește conditiile   studiilor de specialitate
5 POPESCU OANA RALUCA Contabil treapta IA Compartimentul Financiar Contabil și Casierie ADMIS
6 URSEA IONICA Contabil treapta IA Compartimentul Financiar Contabil și Casierie ADMIS

 

    Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestație în termen de cel mult o zi

lucrătoare de la data afișării rezultatului selectării dosarelor de înscriere, conform art.31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în data de 18.05.2020,  până la ora 11,00.

     Contestațiile se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Chiriță Nicoleta – referent de specialitate – Compartimentul Resurse Umane și Salarizare.

     Afișat astăzi: 15.05.2020, la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet  a insituției:  www.mnir.ro – (secțiunea –anunțuri)

      Chiriță Nicoleta – secretar al comisiei de concurs

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 10:00 – 18:00
(program de vara)

Casa de bilete se închide la 17.15

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România