Având în vedere prevederile art.19 al.(2) și al art. 20 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției  dosarelor de înscriere:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Postul vacant pentru care candidează Secţia Rezultatul selectării dosarelor

 

Motivul respingerii dosarului de concurs
1  

ACATINCĂ COSTICĂ

Muncitor calificat I           ( lăcătuș mecanic de întreținere și reparații) Serviciul Tehnic și Administrativ  

ADMIS

 

2 BURTEA ADRIAN

 

Muncitor calificat I           ( lăcătuș mecanic de întreținere și reparații) Serviciul Tehnic și Administrativ  

ADMIS

 

3 MARDARE VALENTIN Muncitor calificat I           ( lăcătuș mecanic de întreținere și reparații) Serviciul Tehnic și Administrativ  

ADMIS

 

4 MEDELEANU DĂNUȚ Muncitor calificat I           ( lăcătuș mecanic de întreținere și reparații) Serviciul Tehnic și Administrativ  

ADMIS

 

 

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestație în termen de cel mult o zi

lucrătoare de la data afișării rezultatului selectării dosarelor de înscriere, conform art.31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011  cu modificările și completările ulterioare, respectiv data de 26.11.2019,  până la ora 11.00.

 

Contestațiile se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Chiriță Nicoleta – referent de specialitate – Compartimentul Resurse Umane și Salarizare.

 

Afișat astăzi: 25.11.2019, la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet  a instituției:  www.mnir.ro – (secțiunea –anunțuri)

 

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 10:00 – 18:00
(program de vara)

Casa de bilete se închide la 17.15

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România