REZULTATELE SELECTĂRII DOSARELOR DE ÎNSCRIERE la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție de Muzeograf gradul II, în cadrul Compartimentului de Educație Muzeală, Marketing Cultural, Relații cu Publicul – Secția Relații cu Publicul

De 05/04/2019Anunturi

REZULTATELE SELECTĂRII DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție de Muzeograf gradul II, în cadrul Compartimentului de Educație Muzeală, Marketing Cultural, Relații cu Publicul  – Secția Relații cu Publicul

Având în vedere prevederile art.19 al.(2)  și al art.20 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare aduse prin Hotărârea Guvernului nr.1027/2014, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției  dosarelor de înscriere:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Postul vacant pentru care candidează Secţia Rezultatul selectării dosarelor

 

Motivul respingerii dosarului de concurs
1 BOLOȘ ALEXANDRU- VASILE Muzeograf gradul II Compartimentul de Educație Muzeală, Marketing Cultural, Relații cu Publicul ADMIS
2 COJOCARU IULIA- IOANA Muzeograf gradul II Compartimentul de Educație Muzeală, Marketing Cultural, Relații cu Publicul ADMIS
3 DRĂGHICI IOHANA-CRISTIANA Muzeograf gradul II Compartimentul de Educație Muzeală, Marketing Cultural, Relații cu Publicul ADMIS
4 DRĂGAN AURELIA- RODICA Muzeograf  gradul II Compartimentul de Educație Muzeală, Marketing Cultural, Relații cu Publicul RESPINS Nu face dovada vechimii în muncă și a absolvirii modulului  Psihopedagocic-nivel I
5 DUMITRU MIHAELA – RALUCA Muzeograf gradul II Compartimentul de Educație Muzeală, Marketing Cultural, Relații cu Publicul ADMIS
6 GRUMEZĂ ANDREI Muzeograf gradul II Compartimentul de Educație Muzeală, Marketing Cultural, Relații cu Publicul ADMIS
7 LAZĂR ADELA- FILOFTEIA Muzeograf gradul II Compartimentul de Educație Muzeală, Marketing Cultural, Relații cu Publicul ADMIS

 

 

 

 

 

 

8 LUPEȘ ADRIAN – EMANUEL Muzeograf gradul II Compartimentul de Educație Muzeală, Marketing Cultural, Relații cu Publicul ADMIS
9 MARTIAN GEORGIANA – RALUCA Muzeograf gradul II Compartimentul de Educație Muzeală, Marketing Cultural, Relații cu Publicul RESPINS Nu face dovada absolvirii modulului Psihopedagocic-nivel I
10 RENETI CARMEN – PATRICIA Muzeograf gradul II Compartimentul de Educație Muzeală, Marketing Cultural, Relații cu Publicul ADMIS
11 STÎRLEA DIANA – MARIA Muzeograf gradul II Compartimentul de Educație Muzeală, Marketing Cultural, Relații cu Publicul RESPINS

Nu face dovada studiilor de specialitate

12 TIȚA DIANA ELENA Muzeograf gradul II Compartimentului de Educație Muzeală, Marketing Cultural, Relații cu Publicul ADMIS

 

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestație în termen de cel mult o zi

lucrătoare de la data afișării rezultatului selectării dosarelor de înscriere, conform art.31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare aduse prin Hotărârea Guvernului nr.1027/2014, respectiv data de 08.04.2019,  până la ora 11,00.

Contestațiile se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Chiriță Nicoleta – referent de specialitate – Compartimentul Resurse Umane și Salarizare.

Afișat astăzi: 05.04.2019, la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet  a insituției:  www.mnir.ro – (secțiunea –anunțuri)

Chiriță Nicoleta – secretar al comisiei de concurs

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 10:00 – 18:00
(program de vara)

Casa de bilete se închide la 17.15

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România