Rezultatele selectării dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție de Restaurator debutant în cadrul Secției Restaurare

De 17/01/2019Anunturi

Având în vedere prevederile art.19 al.(2) și al art.20 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției  dosarelor de înscriere:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Postul vacant pentru care candidează Secţia Rezultatul selectării dosarelor

 

Motivul respingerii dosarului de concurs
1 BURTEA MIHAI- CĂTĂLIN Restaurator debutant Secția Restaurare ADMIS
2 COJOCARU IULIA-

IOANA

Restaurator debutant Secția Restaurare RESPINS Nu îndeplinește condiția studiilor de specialitate
3 IACOB VIOLETA -VALENTINA Restaurator debutant Secția Restaurare RESPINS Nu a prezentat actele în original,  conform anunțului de concurs și art.6 alin.(4) din HG.286/2011,  cu modificările și completările ulterioare

 

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestație în termen de cel mult o zi

lucrătoare de la data afișării rezultatului selectării dosarelor de înscriere, conform art.31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, respectiv data de 18.01.2019,  până la ora 11,00.

Contestațiile se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Chiriță Nicoleta – referent de specialitate – Compartimentul Resurse Umane și Salarizare.

Afișat astăzi: 17.01.2019, la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet  a instituției:  www.mnir.ro – (secțiunea –anunțuri)

Chiriță Nicoleta – secretar al comisiei de concurs

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 09:00 – 17:00
(program de iarnă)

Casa de bilete se închide cu 45 minute înainte de terminarea programului de vizitare.

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România