Mass-media

Responsabil pentru relația cu presa:

 

Adela Stan
Șef secție

Secția Relații Publice și Marketing Cultural
Telefon: 021/ 313 19 25
E-mail: relatiipublice@mnir.ro, pr.mnir@gmail.com