Page 4 - MNIR_interactiv_ro
P. 4

 Expoziţie Permanentā Tezaurul Istoric - Subsol           PLAN GENERAL Perioada eneoliticā Epoca Bronzului Prima Epocā a Fierului Zona Geto - dacā Colecţia Orghidan Perioada Greco-romanā Perioada Migraţiilor Evul Mediu Românesc Orfevrārie Bisericeascā 1859 - 1947 Bijuterii 1800 - 1940 George Emil Palade Premiul Nobel         Expoziţia Lapidarium Expoziţia Columna lui Traian 


   1   2   3   4