A. Evidenţierea caracteristicilor locuirilor umane în zona Bălţii Ialomiţei, respectiv: - identificarea posibilelor situri îngropate de sedimentele depuse de fluviu în cadrul evoluţiei naturale a zonei precum şi a reperelor stratigrafice şi culturale, semnificative pentru o zonă cu potenţial natural şi arheologic important. - reconstituirea, pe baza unui demers pluridisciplinar, complex, a activităţilor umane în zona sit-ului arheologic major „Popina Borduşani” (gestiunea animalelor, cultivarea plantelor, folosirea lemnului şi a sedimentelor etc.) cu impact asupra mediului natural. - identificarea tuturor zonelor de activitate antropică, dintr-o perspectivă pluridisciplinară, în contextul elementelor de peisaj reconstituite în detaliu şi înţelegerea dinamicii acestora în cadrul spaţiului social specific zonei.
B. Modele ale evoluţiei comunităţilor umane în contextul mediului natural, respectiv - caracteristicile comunităţilor umane într-un context cronologic cât mai larg posibil în zonă. - evidenţierea modelelor evolutive ale diverselor comunităţi umane nu numai în timp ci şi în funcţie de variabilitatea caracteristicilor ecologice ale mediului. C. Aşezarea umană înţeleasă drept un spaţiu central al practicilor economice, sociale şi spirituale extins şi la spaţiul înconjurător permite înţelegerea modelului pe termen lung al inter-relaţiilor umane-mediu în Balta Ialomiţei. Acesta include posibilităţile de explicare a schimbărilor şi dezvoltării în timp.