ANUNŢ DE PROMOVARE

De 28/10/2019Anunturi

                                                                        10953/28.10.2019                                                                                                                                                                  

            ANUNŢ DE PROMOVARE

 

 

 

MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI organizează examen de promovare în grade/trepte profesionale pentru următoarele funcții:

–        1 post de muzeograf gradul I în cadrul Secției Istorie/ Compartimentul Istoria Românilor din Afara Granițelor – prin transformarea propriului post de muzeograf gradul II din Statul de Funcții valabil de la data de 01.07.2019 al Muzeului Național de Istorie a României;

–        1 post de restaurator gradul I în cadrul Secției Restaurare/ Compartimentul Laboratorul Restaurare Metal – prin transformarea propriului post de restaurator gradul II din Statul de Funcții valabil de la data de 01.07.2019 al Muzeului Național de Istorie a României;

 

 

Examenul se organizează în conformitate cu Procedura operațională PO 02.01.11 privind promovarea în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul Muzeului Național de Istorie a României.

Examenul de promovare în grad sau treaptă profesională constă într-o probă scrisă și se organizează la sediul Muzeului Național de Istorie a României din București, Calea Victoriei, nr.12, sector 3, în data de 12.11.2019, ora 11,00

 

 

 

Bibliografia de examen pentru postul de muzeograf gradul în cadrul Secției Istorie/ Compartimentul Istoria Românilor din Afara Granițelor:

 1. Tudor Dinu, Bucureștiul fanariot: Biserici, ceremonii, războaie, București, Humanitas, 2015
 2. Tudor Dinu, Bucureștiul fanariot: Administrație, meșteșuguri, negoț, București, Humanitas, 2017
 3. Tudor Dinu, Oamenii epocii fanariote: Chipuri din bisericile Țării Românești și Moldovei, București, Humanitas, 2018
 4. Tudor Dinu, Dimitrie Cantemir şi Nicolae Mavrocordat: Rivalităţi politice şi literare la începutul secolului XVIII, București, Humanitas, 2011
 5. Loredana Dascăl, Din arhiva Companiei Negustorilor Greci din Sibiu (1453-1895): texte epistolare grecești, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2013
 6. Constanţa Vintilă-Ghiţulescu, În şalvari şi cu işlic: Biserică, sexualitate, căsătorie şi divorţ în Ţara Românească a secolului al XVIII-lea, București, Humanitas, 2013
 7. Cristian Filip, Comunitatea greacă de la Brăila 1864-1900, Brăila, Istros, 2004
 8. Oberländer-Târnoveanu, Museum and the Internet. Presenting Cultural Heritage Resources On-line, Budapesta, Arhaeolingua, 2008
 9. Legea nr. 311/2003 privind muzeele și colecțiile publice cu modificările ulterioare
 10. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil cu modificările ulterioare
 11. Ordin nr. 2035 din 18 aprilie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice, case memoriale, centre de cultură și alte unități de profil
 12. Hotărârea nr. 518 din 7 aprilie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile
 13. Hotărârea nr. 1546 din 18 decembrie 2003 privind aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate.

 

 

Tematică:

 1. Cunoașterea istoriei moderne și premoderne a spațiului românesc
 2. Cunoașterea noțiunilor de bază în domeniul muzeologiei
 3. Cunoașterea noțiunilor de bază pentru conservarea preventivă a bunurilor culturale mobile
 4. Cunoașterea prevederilor generale ale legislației privind protejarea patrimoniului cultural național mobil și organizarea și funcționarea muzeelor și colecțiilor publice

 

 

 

Bibliografia de examen pentru postul de restaurator gradul I în cadrul Secției Restaurare/ Compartimentul Laboratorul Restaurare Metal:

 1. Boito Camillo, Conservare o Restaurare, Nuova Antologia, Nr. 87, 1893
 2. Brandi Cesare, Teoria restaurării, Editura Meridiane, Bucureşti 1996
 3. Mihalcu, Conservarea obiectelor de artă şi a obiectelor istorice, Bucureşti, 1970
 4. Moldoveanu, Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Bucureşti, 1999
 5. Nicolescu Corina, Muzeologie generală, Bucureşti, 1979.
 6. J. Plenderleith, The Conservation of Antiquites and Works of Art, London, 1956
 7. Stambolov – The corrosion and conservation of antiquities and works of arts, Amsterdam, 1985
 8. Josef Riederer – Restaurer & Preserver, Goethe Institut
 9. William Mourey – Conservarea antichităţilor metalice de la săpătură la muzeu, traducere Mihaela Tomozei, Editura Tehnică, 1998
 10. Volfovsky (coord.), La Conservation des Métaux, CNRS Editions, 2001
 11. Legea nr. 311/2003 privind muzeele şi colecţiile publice cu modificările ulterioare
 12. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată 2008 cu modificările ulterioare
 13. Hotărârea de guvern nr. 1546 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate
 14. Hotărârea de guvern nr. 216/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor privind autorizarea laboratoarelor şi a atelierelor de conservare şi restaurare
 15. Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2008/2001 pentru aprobarea Normelor de acreditare a conservatorilor şi restauratorilor
 16. Codul ICOM al eticii pentru muzee

 

 

Tematică:

 1. Cunoașterea noțiunilor de bază pentru domeniul restaurare a bunurilor culturale mobile pe suport metal
 2. Cunoașterea noțiunilor de bază pentru conservarea preventivă a bunurilor culturale mobile
 3. Cunoașterea prevederilor generale ale legislației privind protejarea patrimoniului cultural național mobil și organizarea și funcționarea muzeelor și colecțiilor publice
 4. Cunoașterea prevederilor generale ale legislației care reglementează activitatea de restaurare

 

 

 

Afișat astăzi, 28.10.2019

ANUNŢ CONCURS
Următorul anunț

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 10:00 – 18:00
(program de vara)

Casa de bilete se închide cu 45 minute înainte de terminarea programului de vizitare.

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România