REZULTATELE FINALE ale concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție de Economist gradul II – Compartimentul Financiar – Contabil și Casierie

De 21/10/2019Anunturi

Având în vedere prevederile art.30 alin.(1) și art. 34 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

 

Nr.crt. Numele şi prenumele candidatului Postul vacant pentru care candidează Secţia Punctaj la proba practică Punctajul interviului Punctaj final Rezultatul final

 

1 LEONTE ELENA  Economist gradul II Compartimentul Financiar – Contabil și Casierie 95,00 86,00 90,50 ADMIS

 

 

Afișat astăzi: 21.10.2019, la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet a instituției:  www.mnir.ro – (secțiunea – anunțuri)

Chiriță Nicoleta – secretar al comisiei de concurs

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 10:00 – 18:00
(program de vara)

Casa de bilete se închide cu 45 minute înainte de terminarea programului de vizitare.

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România