Având în vedere prevederile art.30 al.(1) și art. 34 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Postul vacant pentru care candidează Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultatul final
1 NEACȘU ALIN -FLORIN Supraveghetor muzeu 60,33 100 80,17 ADMIS
2 STAN -ȚURCANU MARIA -NICOLETA Supraveghetor muzeu 66,00 81,00 73,50 RESPINS
3 COSTACHE GEORGETA Supraveghetor muzeu 50,33 81,00 65,67 RESPINS
4 MIHĂILESCU OLIMPIA Supraveghetor muzeu 50,33 81,00 65,67 RESPINS

 

Afișat astăzi: 10.01.2020, la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet  a instituției:  www.mnir.ro – (secțiunea – anunțuri)

Chiriță Nicoleta – secretar al comisiei de concurs

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 10:00 – 18:00
(program de vara)

Casa de bilete se închide la 17.15

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România